Конференције у организацији Филозофског факултета

2019.

Савремени трендови у психологији,  24-27. октобар 2019.
◦ Mеђународна научна конференција На путу ка провинцији: Промена односа између државе и малог животног простора на подручју средњег Подунавља (1718-1918), 23-25. октобар 2019. (Програм и књига резимеа)
◦ Међународна научна конференција Мостови медијског образовања, 14-15. септембар 2019. (Програм)
◦ Међународни фестивал On the Record, 13-15. септембар 2019. (Програм)
◦ МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП: ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ГРАДА, Нови Сад, 12. - 13. 11. 2019. (Позив)
◦ Романске студије – јуче, данас, сутра / LES ÉTUDES ROMANES AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI / ESTUDIOS ROMÁNICOS: ANTES Y AHORA / GLI STUDI DI ROMANISTICA TRA PASSATO E PRESENTE, 11. и 12. мај 2019. (Програм)
7th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 20th, 2019
International Spring School on Psycholinguistics, Neurolinguistics and Clinical Linguistics (15-19 April 2019)
The Fifth International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today 5 (ELALT5)" (University of Novi Sad, 9 March 2019)

2018.

◦ Десети међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура (30.11.2018.)
◦ ČETVRTA MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA INTERKULTURALNOST U OBRAZOVANJU 2018. - INTERKULT 2018, 13. oktobar 2018.
◦ International conference ”LOVE FOR LOVE’S SAKE” REPRESENTATION OF ROMANTIC LOVE IN SOUTH SLAVIC LITERATURES, University of Vienna, 5-7 July 2018
◦ Studentska filozofska konferencija SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 30. jun i 01. jul 2018.
◦ International Work Shop "Was there ever a Yugoslav Literature", 25. i 26. maja, Filološki fakultet u Beogradu i Filozofski fakultet u Novom Sadu
◦ Međunarodna naučna konferencija Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima, 25. maj 2018, Filozofski fakultet
◦ Međunarodna naučna konferencija O književnom delu Lasla Vegela, 24. i 25. maj, Filozofski Fakultet, Novi Sad

2017.

Четврти међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ 1. децембар 2017 / Call for papers for The Fourth International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS 1 December 2017
САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ПСИХОЛОГИЈИ, 19-21. октобар 2017, Филозофски факултет, Нови Сад
ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ 2017, 6-8. октобар 2017. Нови Сад
◦ ДЕВЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА МОСТОВИ МЕДИЈСКОГ ОБРАЗОВАЊА 2017, 15-16. септембар 2017. Нови Сад
Годишњи научни скуп POLYSLAV XXI, 11‒13. септембар 2017. Нови Сад
Конференција Међународног удружења за корејску примењену лингвистику на Филозофском факултету (3-4. јул 2017)
Студентска филозофска конференција SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE, 24. i 25. јун 2017.

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/155/IMG_2577.JPG
Врх стране