Erazmus+

Од 2014. године је започео нови програм Европске комисије, Erazmus +, који ће трајати до 2020. године, а који је наследио четири програма у којима је Србија учествовала до сада – Tempus, Erazmus mundus, Програм за целоживотно учење и Млади у акцији.

Овај програм је важан за високо школство јер покрива пројекте сарадње у области образовања (мобилност студената, наставног и ненаставног особља; различите врсте пројеката у области образовања; унапређење образовних политика и сл.). У оквиру овог програма, Србија је партнерска земља. Када је реч о мобилности, ради се о кључној активности 1 програма Erazmus +.

Упутство за пријаву на конкурс и корисне информације
Критеријуми евалуације за студенте и особље
Процес иницирања сарадње и закључења међуинституционалног споразума
Правилник о учешћу Универзитета у Новом Саду у кључној активности 1 (кредитна мобилност) програма Erazmus+

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/strana/380/Erasmus__.jpg
Врх стране