Документа за упис

Кандидати који су остварили право на упис, поред поднетих фотокопија докумената подносе:

  • два обрасца ШВ-20 и
  • индекс (купује се у скриптарници факултета уз уплатницу од 700 динара)
  • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
  • доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената (7.000,00 динара)
  • доказ о уплати накнаде трошкова школарине за  самофинансирајуће студенте.

НАПОМЕНА:
Одлуком Савета Факултета, одобрено је плаћање школарине у 4 (четири) једнаке рате према следећој динамици:

  • 1. рата приликом уписа године
  • 2. рата до 15. јануара
  • 3. рата до 15. марта
  • 4. рата приликом овере летњег семестра

 

Врх стране