Први дан пријаве кандидата - II рок

Студијски програм

Пријављено

Српска филологија: Српски језик и књижевност

1

Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом

0

Српска књижевност и језик

3

Компаративна књижевност са теоријом књижевности

1

Енглески језик и књижевност

0

Немачки језик и књижевност

3

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

2

Руски језик и књижевност

2

Мађарски језик и књижевност

0

Словачки језик и књижевност

0

Румунски језик и књижевност

0

Русински језик и књижевност

0

Историја

4

Педагогија

0

Психологија

0

Социологија

4

Филозофија

0

Журналистика

0

Социјални рад

0

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

0

Укупно

20

 
Врх стране