Prvi dan prijave kandidata - II rok

Studijski program

Prijavljeno

Srpska filologija: Srpski jezik i književnost

1

Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom/mađarskom filologijom

0

Srpska književnost i jezik

5

Komparativna književnost sa teorijom književnosti

2

Engleski jezik i književnost

0

Nemački jezik i književnost

2

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

2

Ruski jezik i književnost

0

Mađarski jezik i književnost

1

Slovački jezik i književnost

0

Rumunski jezik i književnost

0

Rusinski jezik i književnost

0

Istorija

1

Pedagogija

0

Psihologija

0

Sociologija

3

Filozofija

3

Žurnalistika

0

Socijalni rad

0

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

0

Kulturologija

2

Komunikologija i odnosi sa javnošću

0

Ukupno

22

 
Vrh strane