Распоред полагања

ДРУГИ УПИСНИ РОК - РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ЗА УПИС У
I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

5. септембар 2019. у 9:00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УЧИОНИЦА

СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

325/3

СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА У КОНТАКТУ СА СЛОВАЧКОМ /МАЂАРСКОМ ФИЛОЛОГИЈОМ

/

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

339/3

КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ КЊИЖЕВНОСТИ

308/3

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

322/3

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

247/2

РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

/

РУСИНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

/

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

207/2

 

6. септембар 2019. у 9:00

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УЧИОНИЦА

ИСТОРИЈА

301/3

СОЦИОЛОГИЈА

340/3

ФИЛОЗОФИЈА

313/3

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ  И КУЛТУРОМ

271/2

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

221/2

СВИ КАНДИДАТИ ДУЖНИ СУ ДА СА СОБОМ ПОНЕСУ ВАЖЕЋУ ЛИЧНУ ИСПРАВУ СА ФОТОГРАФИЈОМ
(ЛИЧНА КАРТА, ПАСОШ)!!!

Врх стране