СПУШТАЊЕ ЦРТЕ НА БУЏЕТУ

Енглески језик и књижевност
Филозофија
Немачки језик и књижевност
Мађарски језик и књижевност
Историја
Компаративна књижевност са теоријом књижевности
Педагогија
Психологија
Журналистика
Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Румунски језик и књижевност
Русински језик и књижевност
Руски језик и књижевност
Словачки језик и књижевност
Социологија
Српска књижевност и језик
Српска филологија: Српски језик и књижевност
Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом
Социјални рад
Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом
Културологија
Комуникологија и односи са јавношћу

Студијски програми на којима је спуштена црта за буџет су програми на којима се нису уписали сви кандидати који су остварили право уписа у статусу буџета, односно кандидати који већ студирају у статусу буџетског студента на неком другом студијском програму основних академских студија.

Упис кандидата који су спуштањем црте остварили право уписа је 10. јула од 8:00 до 14:00 часова. Уколико се кандидати не упишу у предвиђеном термину, губе право уписа у статусу буџетског студента.

 

Врх стране