Подношење приговора

8. ЈУЛИ  од 9:00 до 12:00
ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног Конкурсом, пријемног испита или на своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Приговор се подноси Комисији за пријемни испит, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Студијска група

Учионица/спрат

Српска филологија: Српски језик и књижевност

334/3

Српска књижевност и језик

339/3

Компаративна књижевност са теоријом књижевности

308/3

Енглески језик и књижевност

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом-енглески језик

238/2

Немачки језик и књижевност

(Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом-немачки језик)

213/2

Француски језик и књижевност

(Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом-француски језик)

271/2

Руски језик и књижевност

(Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом-руски језик)

221/2

Мађарски језик и књижевност

254/2

Словачки језик и књижевност

245/2

Румунски језик и књижевност

273/2

Историја

301/3

Педагогија

109/1

Психологија

101/1

Социологија

250/2

Филозофија

251/2

Журналистика

200/2

Социјални рад

202/2

Врх стране