Распоред полагања

01. јула 2019. у 9:00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УЧИОНИЦА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

208/II, 222/II, 238/II, 307/III, 314/III, 323/III, 340/III

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГОМ СТРАНОМ ФИЛОЛОГИЈОМ (пријемни испит се полаже у два дана: енглески језик 01. јула, француски језик 02. јула, руски или немачки језик 03. јула)

109/I

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

322/III

ПСИХОЛОГИЈА

П25/приземље, 107/I,108/I, 110/I, 111/I, 101/I, 102/I, 201/II, 202/II, 300/III

РУМУНСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

237/II

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

П8/приземље

02. јула 2019. у 9:00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УЧИОНИЦА

ПЕДАГОГИЈА

 П25 Амфитеатар / приземље

СОЦИОЛОГИЈА

110/I

ФИЛОЗОФИЈА

111/I

КОМПАРАТИВНА КЊИЖЕВНОСТ СА ТЕОРИЈОМ КЊИЖЕВНОСТИ

238/II

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

300/III

СРПСКА ФИЛОЛОГИЈА: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

108/I

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ СА ДРУГИМ РОМАНСКИМ ЈЕЗИКОМ И КУЛТУРОМ

201/II

03. јула 2019. у 9:00

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

УЧИОНИЦА

ЖУРНАЛИСТИКА

П25 Амфитеатар / приземље

ИСТОРИЈА

300/III

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

110/I, 111/I

РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

238/II

СОЦИЈАЛНИ РАД

107/I, 108/I

СВИ КАНДИДАТИ ДУЖНИ СУ ДА СА СОБОМ ПОНЕСУ ВАЖЕЋУ ЛИЧНУ ИСПРАВУ СА ФОТОГРАФИЈОМ
(ЛИЧНА КАРТА, ПАСОШ)!!!

 

Врх стране