Други дан пријаве кандидата

Студијски програм

Пријављено други дан

Пријављено укупно

Српска филологија: Српски језик и књижевност

6

19

Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом

0

0

Српска књижевност и језик

7

27

Компаративна књижевност са теоријом књижевности

3

10

Енглески језик и књижевност

55

137

Немачки језик и књижевност

13

39

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

3

10

Руски језик и књижевност

8

13

Мађарски језик и књижевност

11

18

Словачки језик и књижевност

0

1

Румунски језик и књижевност

1

2

Русински језик и књижевност

0

0

Историја

10

31

Педагогија

28

76

Психологија

124

322

Социологија

14

24

Филозофија

3

10

Журналистика

37

66

Социјални рад

35

77

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

8

16

Укупно

366

898

 
Врх стране