Трећи дан пријаве кандидата

Студијски програм

Пријављено трећи дан

Пријављено укупно

Српска филологија: Српски језик и књижевност

4

23

Српска филологија у контакту са словачком/мађарском филологијом

0

0

Српска књижевност и језик

4

31

Компаративна књижевност са теоријом књижевности

4

14

Енглески језик и књижевност

14

151

Немачки језик и књижевност

4

43

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом

0

10

Руски језик и књижевност

3

16

Мађарски језик и књижевност

2

20

Словачки језик и књижевност

0

1

Румунски језик и књижевност

1

3

Русински језик и књижевност

0

0

Историја

5

36

Педагогија

8

84

Психологија

51

373

Социологија

6

30

Филозофија

3

13

Журналистика

9

75

Социјални рад

6

83

Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом

3

19

Укупно

127

1025

 
Врх стране