prof. dr Snežana Smederevac

Redovni profesor
Odsek za psihologiju
485-3919
Scientific Area Psihologija
Promotion Date March 25, 2011

Predmeti

14DPPS2 Konceptualne osnove psiholoških disciplina
14DPPS25 Metodi i modeli u psihologiji ličnosti
14PSPS019 Osnovi psihologije ličnosti
14PSPS049 Psihologija ličnosti
14PSPS125 Bihejvioralna genetika
14PSPS5 Procena ličnosti
14PSPSO05 Osnovi humane genetike
15DFO14 Metodi i modeli u psihologiji ličnosti
15ZUZU082 Principi procene ličnosti
15INT31 Metodi i modeli u psihologiji ličnosti
15MP017 Psihologija individualnih razlika
15MP023 Psihologija nasilja
15PGPG030 Principi procene ličnosti
15SRD41 Principe procene ličnosti
15SRDM3 Studijsko istraživački rad
15SRDM6 Psihologija nasilja

Bibliografija

Journal papers

Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression

B. M. Dinić, S. Smederevac, Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression, Zeitschrift für Psychologie, Vol. 227, No. 3, pp. 225 - 229, 2019

Autori Bojana Dinić and Snežana Smederevac
Godina 2019
DOI 10.1027/2151-2604/a000381
Časopis Zeitschrift für Psychologie
Volumen 227
Broj 3
Strana od 225
Strana do 229

The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language.

J. Međedović, P. Čolović, B. M. Dinić, S. Smederevac, The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language., JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT, Vol. 101, No. 1, pp. 25 - 31, 2019

Autori Janko Međedović, Petar Čolović, Bojana Dinić, and Snežana Smederevac
Godina 2019
DOI 10.1080/00223891.2017.1370426
Časopis JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT
Volumen 101
Broj 1
Strana od 25
Strana do 31

When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories.

B. M. Dinić, S. Smederevac, When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories., PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, Vol. 134, pp. 314 - 320, 2018

Autori Bojana Dinić and Snežana Smederevac
Godina 2018
DOI 10.1016/j.paid.2018.06.028
Časopis PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
Volumen 134
Strana od 314
Strana do 320

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Bihevioralnogenetičke osnove petofaktorskog modela ličnosti, Selka Sadiković, 17.03.2023.
 • Nasledni i sredinski činioci kognitivnih sposobnosti, Željka Nikolašević, 09.12.2016.
 • Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost, Kristina Ranđelović, 12.09.2016.
 • Efekti dispozicionih i situacionih činilaca na agresivno ponašanje, Bojana Dinić, 26.12.2014.
 • Traženje senzacija i složenost stimulusnog polja kao činioci kognitivne efikasnosti, Biljana Obradović, 07.06.2013.
 • Psihološki činioci razlika između podtipova poremećaja ishrane, Dušanka Đurović, 21.04.2011.

Master akademske studije drugog stepena

 • Kriminogeno ponašanje u kontekstu životne istorije i mračnih crta ličnosti, Magdalena Njegić, 21.12.2021.
 • Ispitivanje povezanosti bazičnih osobina ličnosti HEXACO modela između dece i roditelja: porodična studija, Edit Vereš, 14.10.2021.
 • Genski i sredinski činioci emocionalne regulacije i percepcije porodičnog okruženja., Ivona Jerković, 30.09.2020.
 • Disperzija zavisnosti i osobine ličnosti iz prostora Velikih pet kao prediktori bračnog zadovoljstva, Milica Marjanović, 28.09.2016.
 • Korelacija između različitih dimenzija ličnosti ,modela BIG FIVE i LEXI, Milena Šoć, 08.04.2016.
 • Relacije dimenzija modela ličnosti hexaco merenje i PiP hexaco upitnikom i dimenzija ličnosti merenih upitnikom VP+2, Tatjana Kovač, 01.09.2015.
 • Dimenzije ličnosti kao prediktori porodičnog nasilja, Milica Mićević, 30.04.2015.
 • ,,Traženje senzacija i rizično ponašanje u svetlu naslednih i sredinskih činilaca’’, Milana Jovanov, 02.10.2014.
 • Percepcija porodičnog okruženja i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca, Ilija Milovanović, 18.09.2014.
 • Relacije između agresivnosti i tipova ličnosti u prostoru Grejevog modela, Nikola Radovanović, 23.06.2014.
 • Osobine ličnosti i atribucioni stil kao prediktori sklonosti ka samohendikepiranju, Ivana Turan, 27.03.2014.
 • Pol ,starost i osobine ličnosti,samohendikepiranje i nerealistički optimizam kao prediktori zadovoljstva životom, Sandra Bijelić, 14.02.2014.
 • Latentna struktura upitnika MVQ i relacija sa dimenzijama upitnika Velikih 5+2, Marko Perunović, 30.01.2014.
 • Relacije bazičnih dimenzija ličnosti i dimenzija radne etike, Tatjana Draganović, 21.12.2012.
 • Relacije anksioznosti indikatora fobije i panike sa dimenzijama Grejovog modela ličnosti, Ivana Trkulja, 30.08.2012.
 • Konstruktna validnost UPA-S skale, Mladen Dumanović, 14.06.2012.
 • Struktura relacija dimenzija agresivnosti i osobina ličnosti prema Grejovom modelu, Milica Vranić, 24.04.2012.
 • Relacije revidiranog Grejovog modela ličnosti i dimenzija ličnosti iz prostora upitnika V5+2, Olivera Kovačević, 06.10.2011.
 • Mogućnosti upravljanja impresijom na skalama upitnika velikih pet plus, Mirjana Stojanović, 30.09.2011.
 • Osobine ličnosti i zadovoljstvo poslom kod osoba različitih zanimanja, Jelena Berklović, 09.09.2011.
 • Razlike u samoproceni i proceni poznanika na dimenzijama upitnika '' Velikih Pet plus 2'', Sanja Pavić, 23.06.2011.
 • Tipologija ispitanika u prostoru dimenzija upitnika Velikih pet plus dva i alternativnog petofaktorskog modela ličnosti, Anđelija Simić, 23.06.2011.
 • Osobine ličnosti i zadovoljstvo životom kao prediktori lokusa kontrole kod starijih lica, Tajana Gašić, 23.06.2011.
 • Razlike između samoprocene i procene bliske osobe prema upitniku Velikih pet plus dva, Mirjana Obradović, 23.06.2011.
 • Tipologija ispitanika u zajedničkom prostoru dimenzija Revidirane teorije osetljivosti na potkrepljenje, traženje senzacija i dimenzija rizičnog ponašanja., Marija Đurić, 23.06.2011.
 • Relacije Grejove revidirane teorije osetljivosti na potkrepljenje i V 5 +2, Jovana Crveni, 21.06.2011.
 • Relacije dimenzija psihopatije ,osobina ličnosti Alternativnog petofaktorskog modela i emocionalne regulacije, Jovana Ostojić, 14.02.2011.
 • Relacije revidiranog Grejovog modela ličnosti ,skale traženja senzacija i rizičnih ponašanja, Ivan Bagljaš, 14.02.2011.
 • Dimenzije telegenovog modela ličnosti i pol kao prediktori dimenzija emocionalne kompetetnosti, Vesna Čobrda, 24.12.2010.
 • Osobine ličnosti i emocionalne samoregulacije kao prediktori pušačkog ponašanja, Gordana Šarenac, 17.09.2010.
 • Tipologija zaposlenih u hitnoj medicinskoj pomoći u prostoru osobina ličnosti i dimenzija reakcija na stres, Nebojša Dokmanović, 17.09.2010.
 • Faktorska struktura i metrijske karakteristike operacionalizacije reformulisanog Grejovog modela ličnosti, Blaženka Kotvašova, 18.05.2010.
 • Osobine alternativnog Zahermanovog modela, pol, starost i obrazovanje kao prediktor self-koncepta, Maja Popović, 02.03.2010.
 • Tipološki pristup u proučavanju merenja konstrukta psihopatije i osobina ličnosti iz Alternativnog petofaktorskog modela, Mihaela Pralica, 18.12.2009.
 • Relacije i razlike u kognitivno-konativnim parametrima mentalnih sposobnostima tenisera i fudbalera, Dina Joksimović, 03.11.2009.
 • Tipološki pristup problemu psihopatije kod delinkvenata, Zora Marjanović, 16.10.2009.
 • Tipologija ispitanika u zajedničkom prostoru osobina ličnosti i profesionalnih interesovanja, Milena Knežević, 14.09.2009.
Vrh strane