prof. dr Petar Čolović

Vanredni profesor
Odsek za psihologiju
4853919
Scientific Area Psihologija
Promotion Date January 09, 2023

Predmeti

14DPPS1 Modeli saznanja i objašnjenja u psihologiji
14DPPS10 Psiholingvistika sa kvantitativnom lingvistikom
14DPPS25 Metodi i modeli u psihologiji ličnosti
14DPPS5 Odabrane teme savremene statistike
14PSPS1 Metodologija psiholoških istraživanja
14PSPSO01 Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
14PSPSO07 Korelaciona istraživanja u psihologiji
15DFO14 Metodi i modeli u psihologiji ličnosti
15IOP005 Studijsko istraživački rad
15MP017 Psihologija individualnih razlika
15MP018 Strukturalne jednačine

Bibliografija

Journal papers

The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language.

J. Međedović, P. Čolović, B. M. Dinić, S. Smederevac, The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language., JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT, Vol. 101, No. 1, pp. 25 - 31, 2019

Autori Janko Međedović, Petar Čolović, Bojana Dinić, and Snežana Smederevac
Godina 2019
DOI 10.1080/00223891.2017.1370426
Časopis JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT
Volumen 101
Broj 1
Strana od 25
Strana do 31

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Karakteristike počinilaca krivičnih dela: životna istorija i osobine ličnosti, Milan Oljača, 20.05.2022.

Master akademske studije drugog stepena

 • Prediktivna moć latentnih profila i dimenzija ličnosti, Marija Bojanić, 31.10.2018.
 • Razlike u strukturi temperamenta po modelu Rusalova i Trofimove među različitim starosnim grupama, Anastasija Grujić, 31.10.2017.
 • Primena i validacija SAPA metodologije na srpskom jeziku, Bojan Branovački, 30.09.2016.
 • Genetički i sredinski činioci socijalne fobije i dimenzija izbegavajućeg ponašanja, Dina Fesl, 12.09.2016.
 • Polne razlike na dimenzijama temperamenta modela Rusalova i Trofimove, Ivana Danilović, 31.05.2016.
 • Uticaj pola,osobina ličnosti i self koncepta na bavljenje fizičkim aktivnostima, Viktorija Teleki, 02.10.2015.
 • Percepcija slike tela:relacije sa osobinama ličnosti ,self-konceptom i medijskim uticajem na zadovoljstvo telom, Tereza Pavličić, 02.10.2015.
 • Osobine ličnosti HEXACO modela, pol i starost kao prediktori ponašanja, Bojana Škorić, 30.09.2015.
 • Generalizovani anksiozni poremećaj i dimenzije izbegavajućeg ponašanja :bihejvioralno -genetička studija, Selka Sadiković, 30.09.2015.
 • Relacije osobina ličnosti i karakteristika životnog prostora:samoprocena i procena od strane drugih, Ines Krička, 30.09.2015.
 • Latentna struktura prostora drugog reda i konvergentna validnost IPIP simulacije upitnika MPQ, Nenad Vlajkov, 26.06.2015.
 • Relacije između dimenzija temperamenta modela Rusalova i Trofimove i rizičnih ponašanja., Nataša Oparnica, 09.04.2015.
 • Upitnik UOP-39: Psihometrijska svojstva na osnovu podataka prikupljenih papir-olovka metodom i SAPA tehnologijpm, Nikola Paunović, 23.12.2014.
 • Faktorska struktura i metrijske karakteristike upitnika STQ-77, Sanja Radulović, 23.12.2014.
 • Relacije između dimenzija strukture temperamenta iz prostora upitnika STQ-77 i dimenzija Alternativnog petofaktornog modela, Marijana Đukelić, 23.12.2014.
 • Relacije pola, starosti i dimenzije HEKSAKO modela sa profesionalnim interesovanjima ORVIS upitnik, Bojan Ćuzović, 23.10.2014.
 • „Dimenzije temperamenta iz upitnika STQ kao prediktori anksioznih i afektivnih poremećaja“, Dragoslava Vasiljević, 03.10.2014.
 • “Osobine ličnosti i životni događaji kod pripadnika zatvorske i opšte populacije”, Milan Oljača, 02.10.2014.
 • ,,Impulsivnost: latentna struktura i relacije sa dimenzijama reformulisane teorije osetljivosti na potkrepljenje”, Smiljana Jovanov, 02.10.2014.
 • Strategije samohendikepiranja i osobine ličnosti kao predikatori perfekcionizma, Jelena Brankov, 07.04.2014.
 • Pol, starost i osobine ličnosti kao prediktori profesionalnih interesovanja merenih skalom procene ORVIS, Maja Radošević, 31.03.2014.
 • Osobine ličnosti self-koncept i životni ciljevi kod studenata društvene, humanističke i prirodne orijentacije, Anita Preočanin, 20.12.2013.
 • Razlike između tipova ličnosti u pogledu neprofesionalnih interesovanja i životnih ciljeva, Nevena Bukvić, 13.11.2013.
 • Osobine ličnosti i strategije samohendikepiranja kod sportista i nesportista, Nikola Prpa, 11.07.2013.
 • Samoprocena i procena od strane drugih na dimenzijama upitnika "Velikih pet plus dva", Jelena Perišić, 11.07.2013.
 • Osobine ličnosti i pol kao prediktori psihološkog nasilja, Iva Petrović, 08.03.2013.
Vrh strane