prof. dr Valentina Sokolovska

Redovni profesor
Odsek za sociologiju
485-3905
Scientific Area Sociologija
Promotion Date November 06, 2019

Predmeti

15ZUZU090 Mediji i muzika
15ZUZU091 Savremeni demografski procesi
15SD2 Analiza društvenih mreža
15SZ12 Studijsko istraživački rad
15SM012 Sociologija interkulturne komunikacije
15SM014 Studijsko istraživački rad
15SRD58 Demografija
15SCSC005 Osnovi demografije
15SCSC011 Deskriptivna statistika
15SCSC047 Obrada i analiza podataka

Bibliografija

Journal papers

Aggressiveness in the HEXACO personality model.

V. Sokolovska, B. M. Dinić, A. Tomašević, Aggressiveness in the HEXACO personality model., PSIHOLOGIJA, Vol. 51, No. 4, pp. 449 - 468, 2018

Autori Valentina Sokolovska, Bojana Dinić, and Aleksandar Tomašević
Godina 2018
DOI 10.2298/PSI170705022S
Časopis PSIHOLOGIJA
Volumen 51
Broj 4
Strana od 449
Strana do 468

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

  • Mrežno-prostorna dekompozicija kolebljivosti glasačkog tela: odabrane nove članice Evropske unije versus Srbija., Aleksandar Tomašević, 08.03.2019.

Master akademske studije drugog stepena

  • Razmatranje fenomena nacije i nacionalizma u svetlu različitih pristupa, Mirjana Bešlin, 27.01.2015.
  • Razvoj ideje ravnopravnosti polova u feminističkoj literaturi od sredine 20. veka do danas, Angelina Popović, 26.06.2013.
  • Međunacionalni odnosi maturanata u Subotici i Kikindi, Lidija Terek, 08.06.2011.
Vrh strane