prof. dr Sonja Filipović

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date March 21, 2022

Predmeti

15DFJ9 Englesko-srpska kognitivna semantika
15EJEJ02 Objedinjene jezičke veštine 1
15EJEJ09 Objedinjene jezičke veštine 2
15EJEJ75 Kognitivna semantika
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM003 Kontaktna lingvistika
15EM004 Kognitivnolingvistički modeli komunikacije
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EF142 Kognitivna semantika
15EF2 Objedinjene jezičke veštine 1
15EF22 Objedinjene jezičke veštine 2
15SFSF052 Englesko-srpski jezički kontakti

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

 • Analiza crnog humora u seriji i filmu pod naslovom „Porodica Adams”, Tijana Miladinović, 07.03.2024.
 • Idiomi sa leksemom mouth u engleskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Milica Grujić, 27.09.2023.
 • Značenje idoma sa pojmovima CRVENO i ZELENO u engleskom i srpskom jeziku:kongnitivnolingvistički pristupi, Ivana Nedeljković, 09.03.2023.
 • Analiza prevoda humora sa engleskog jezika na srpski u animiranoj seriji Simpsonovi, Timea Sabo, 10.07.2021.
 • Pojmovne metafore i metonimije u odabranim rok i kantri pesmama na engleskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza, Mirjana Kuzmanović, 07.06.2021.
 • Idiomi sa leksemom eye u engleskom jeziku i njihovi prevodni ekvivalenti u srpskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Kristina Gatarić, 29.09.2020.
 • Pojmovne metafore i metonimije u odabranim pesmama grupe Bitlsi: kognitivnolingvistička analiza, Ivana Stojilković, 13.07.2020.
 • Idiomi sa nazivima domaćih životinja na engleskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Marija Sekulić, 29.09.2017.
 • Semantika idioma s pojmovima belo i crno u engleskom i srpskom jeziku, Uroš Aleksić, 09.07.2015.
 • Kalkovi u prevodima američkih filmova i serija na srpski jezik, Dragana Perić, 02.07.2015.
 • Komisivni i direktivni govorni činovi u odabranim filmskim dijalozima na engleskom i srpskom jeziku, Mina Nedeljković, 26.02.2015.
 • Razumevanje ironije i indikatora ironije u američkom i srpskom situacionim komedijama, Ivana Amidžić, 17.12.2014.
 • Uticaj engleskog jezika na srpski u registru ekonomije: semantički aspekti, Sofija Mirković, 18.11.2014.
 • Semantika idioma s nazivima ptica u engleskom i srpskom jeziku, Sanja Stojaković, 06.10.2014.
 • Strukturni i sadržinski aspekti adaptacije anglicizama u srpskom jeziku u oblasti bodibildinga, Aleksandra Dudaš, 06.10.2014.
 • Prevođenje kolokacija sa engleskog jezika na srpski u romanu "Da Vuinčijev kod": kritička analiza, Ružica Vuković, 30.10.2013.
 • Semantički aspekti adaptacije anglicizama u tabloidima na srpskom jeziku, Binela Hamidović, 27.11.2012.
Vrh strane