prof. dr Mirna Radin Sabadoš

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date March 30, 2023

Predmeti

15EJEJ101 Retorika tekstualne kulture
15EJEJ11 Uvod u studije anglofone književnosti
15EJEJ34 Savremeni engleski roman
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM009 Multimodalni tekst
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EF46 Osnove retoričke analize
15EF65 Retorika tekstualne kulture
15EF81 Savremeni engleski roman
15KSAP14 Studijsko istraživački rad
15NJNJ023 Osnove retoričke analize
15NJNJ036 Retorika tekstualne kulture
15RJRJ051 Osnove retoričke analize
15RKRK70 Retorika tekstualne kulture
15RNRN055 Retorika tekstualne kulture
15SKSK035 Osnovi retoričke analize
15SKSK052 Retorika tekstualne kulture

Bibliografija

Journal papers

Postmoderni grad: mitski lavirint posredovanog prostora u romanima Podzemlje i Kosmopolis Dona DeLila

M. Radin Sabadoš, Postmoderni grad: mitski lavirint posredovanog prostora u romanima Podzemlje i Kosmopolis Dona DeLila, Književna istorija, Vol. 46, No. 154, pp. 857 - 881, 2014

Autori Mirna Radin Sabadoš
Godina 2014
Časopis Književna istorija
Volumen 46
Broj 154
Strana od 857
Strana do 881

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

 • Devojke iz Derija: nostalgija kao ogledalo sadašnjosti, Jelena Tošić, 28.09.2022.
 • Normalizacija u prevodima romana Terija Pračeta Jednakost rituala, Carpe Jugulum i Veštice na putu, Nina Savić, 05.07.2022.
 • Analiza dva prevoda romana Robinzon Kruso Danijela Defoa na srpskohrvatski jezik - funkcionalno-pregmatička ekvivalencija Julijane Hauze, Jasmina Radin, 15.02.2017.
 • Jezička anksioznost među studentima engleskog jezika i književnosti, Jovana Smoljanović, 26.01.2017.
 • Prevod stripa-multimodalni pristup, Aleksandar Protić, 21.09.2016.
 • Rekonstruisanje stereotipa u ciljnoj kulturi na primeru Diznijevih dugometražnih crtanih filmova, Lidia Palfi, 19.09.2016.
 • Internet, novi oblici pismenosti i njihova primena u nastavi engleskog jezika kao stranog, Neda Milović, 29.10.2015.
 • PREVODI I PONOVLJENI PREVODI ŠEKSPIROVOG HAMLETA NA SRPSKI JEZIK (1878-1938), Vesna Savić, 29.09.2015.
 • Prevođenje verbalnog humora stend-ap komedije – problemi i strategije, Marijana Stojanović, 13.02.2015.
 • Učenje stranog jezika u okruženju novih digitalnih medija, Dragan Kovačević, 12.02.2015.
 • Razvijanje pismenosti - Reklama kao multimodalni žanr, Andrea Maćešić, 24.09.2014.
 • Motivacija u multijezičkom obrazovanju, Reka Nađ, 08.07.2013.
 • Učenje srpskog jezika u digitalno doba-polazište za neke nove uloge nastavnika i učenika, Adriana Stojanović, 12.03.2013.
 • Visual Literacy in Developing a Critical Aproach to the Studies of Culture-Visual Rhetoric in Advertising, Marija Milojković, 22.02.2013.
 • Kritičko čitanje i prevođenje žanrovske proze u romanima Rajmonda Čendlera, Katarina Mladenović, 09.07.2012.
Vrh strane