Анда Алмажан

Контакт
Кабинет: 237
е-маил: anda@ff.uns.ac.rs
телефон: 485 3899

Професионално искуство и напредовање у каријери
◦ 2015. Диплома магистра библиотекарства, Одсек за библиотекарство, информационе науке и књижарство Филозофског факултета Универзитета у Љубљани (Словенија)
◦ 2005- Библиотекарка Семинарске библиотеке Одсека за румунистику Филозофског факултета у Новом Саду (библиотекарство и информациона делатност; база података монографских, серијских публикација и аналитике; изложбе књига и израда каталога изложби; едукација корисника; у редакцији Билтена нових књига Библиотеке Факултета; у тиму за дигитализацију Библиотеке Факултета)
◦ 2005. Стручни библиотекарски испит (Библиотека Матице српске, Нови Сад)
◦ 2003-2005. Библиотекарка у Библиотеци Матице српске, на Одељењу за каталошко-библиографску обраду публикација (монографске публикације на романским језицима; аналитика на румунском језику; израда записа у публикацији (ЦИП))
◦ 2002. Диплома професора румунског  језика и књижевности, Одсек за румунски језик и књижевност Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Области интересовања и истраживања
◦ Библиотекарство и информационе науке
◦ Дигитализација библиотечке грађе
◦ Информационе потребе библиотечких корисника
◦ Информациона и дигитална писменост корисника високошколских библиотека
◦ Румунски језик и књижевност; српско-румунске књижевне везе

Изложбе књига
1. Међународна сарадња и избор из стваралаштва Одсека за румунистику [Електронски извор] : каталог изложбе / ауторка изложбе и каталога Анда Алмажан. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2014. - 32 стр. (изложба и каталог)
2. Разговарај са мном! [Електронски извор] : каталог изложбе књига поводом Европског дана језика / Анда Алмажан, Љиљана Матић, Блажан Стјепановић. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека Филозофског факултета, 2015. - 17 стр. (изложба и каталог; коауторство)
3. СУСРЕТ култура у Библиотеци : [каталог изложбе] / ауторке каталога Милица Брацић, Анка Остојин, Анда Алмажан, Тинде Мориц, Александра Грбић. - Нови Сад : Филозофски факултет, Библиотека, 2011 ([Нови Сад] : Студио Ранковић). - 71 стр. ; 21 цм. - (изложба и каталог; коауторство)

Библиографије
1. Библиографија проф. др Лие Магду = Библиографиа проф. др. Лиа Магду //  Друштвено-хуманистички огледи / редацтор респонсабил Лаура Спариосу. - Нови Сад : Филозофски факултет, 2013. - (Зборник у част / Филозофски факултет, Нови Сад). - Стр. 11-13.
2. Међусобни преводи дела српских и румунских књижевника : (1994-2004) : писмени рад за стручни испит из библиотечке делатности / Анда Алмажан. - Нови Сад : [б. и.], 2005. - 38 листова ; 35цм.

Учешће на стручним скуповима и конференцијама
- 2012. XI међународна конференција БДС и НБС – "Отворен приступ знању у библиотекама" (26. октобар, Народна библиотека Србије, Београд)
- 2011. X међународна конференција БДС – "Хоризонти светског / европског библиотекарства у дигиталном добу" (27-28. октобра, Народна библиотека Србије, Београд)
- 2009. COBISS 2009 – Министарска конференција о информационој инфраструктури науке, образовања и културе (10-12. новембра, Конгресни центар Хабакук, Словенија)
- Бројни стручни скупови и едукативни семинари из области библиотекарства и информационих наука у организацији Библиотеке Матице српске, Народне библиотеке Србије и Централне библиотеке Универзитета у Новом Саду.

Врх стране