prof. dr Tvrtko Prćić

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date April 03, 2006

Predmeti

14DPPS16 Englesko-srpska kontrastivna leksikologija
15DFJ3 Englesko-srpska kontrastivna leksikologija
15EJEJ23 Leksička semantika i pragmatika
15EJEJ33 Leksička morfologija
15EJEJ46 Opšti principi prevođenja
15EJEJ58 Pragmatika
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM003 Kontaktna lingvistika
15EM005 Leksikografija
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EF111 Pragmatika
15EF64 Leksička semantika i pragmatika
15EF75 Leksička morfologija
15EF96 Opšti principi prevođenja
15INT8 Englesko-srpska kontrastivna leksikologija

Bibliografija

Journal papers

Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora

Panić, O., Lalić, G., Prćić, T., Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora, PHILOLOGIA, Vol. 3, pp. 19 - 25, 2005

Autori Olga Panić Kavgić, Gordana Lalić-Krstin, and Tvrtko Prćić
Godina 2005
Časopis PHILOLOGIA
Volumen 3
Strana od 19
Strana do 25

Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora

Panić, O., Lalić, G., Prćić, T., Generički nazivi elektronskih uređaja u nekim evropskim jezicima: uporedna analiza adaptacije engleskih uzora, PRIMENJENA LINGVISTIKA, Vol. 6, pp. 162 - 168, 2005

Autori Olga Panić Kavgić, Gordana Lalić-Krstin, and Tvrtko Prćić
Godina 2005
Časopis PRIMENJENA LINGVISTIKA
Volumen 6
Strana od 162
Strana do 168

Other papers

Dve najnovije knjige Ranka Bugarskog (prikaz)

V. Vasić, T. Prćić, G. Lalić-Krstin, Dve najnovije knjige Ranka Bugarskog (prikaz), Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 57/1, pp. 239 - 258, 2014

Autori Vera Vasić, Tvrtko Prćić, and Gordana Lalić-Krstin
Godina 2014
ISSN/ISBN 0352-5724
Strana od 239
Strana do 258

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Kodifikacija englesko-srpske i srpsko-engleske terminologije iz oblasti ugovornog prava Evropske unije: leksikološki i leksikografski aspekti, Aleksandra Erić Bukarica, 02.09.2021.
 • Obrada sintagmatskih i paradigmatskih leksičkih odnosa u nastavi engleskog jezika u osmom razredu osnovne škole: teorijski i praktični aspekti, Jasna Kapelan, 05.10.2017.
 • Polisemija u rečnicima engleskog i srskog jezika: teorijsko-metodološki i praktični aspekti obrade, Ana Halas, 16.10.2014.

Master akademske studije drugog stepena

 • Morfosintaksidka adaptacija novih leksidkih glagola iz engleskog jezika u srpskom, Milica Begečki, 26.09.2023.
 • Igre rečima u engleskom jeziku u seriji „Štreberi” i njihovo prevođenje na srpski: kritička analiza, Staša Gagić, 26.09.2023.
 • Pasivno i aktivno razumevanje anglicizama među učenicima osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta: teorijski i praktični aspekti, Tijana Ćopić, 26.09.2023.
 • Anglicizmi u časopisu Politikin zabavnik: kritička analiza opravdanosti njihove upotrebe, Jovana Stojadinović, 22.06.2023.
 • Prenošenje idioma sa srpskog jezika na engleski u dva prevoda romana Prokleta avlija Ive Andrića: kritička analiza, Staša Đokić, 30.09.2020.
 • Narušavanje maksima informativnosti i istinitosti u dijalozima serije animiranih filmova Šrek, Slavica Biroš, 04.06.2020.
 • Idiomi s nazivima boja u engleskom jeziku i njihovi rečnički prevodi na mađarski: kritična analiza, Zita Barlai, 09.10.2018.
 • Eksploatacija slivenica radi postizanja humorističkih efekata u filmovima i serijama na engleskom jeziku, Maja Vukojević, 29.05.2018.
 • Prevođenje engleskih formi i značenja u romanu Life after God Daglasa Koplanda na srpski jezik: kritička analiza, Nemanja Brdar, 21.04.2016.
 • Prevođenje leksičkih spojeva s engleskog jezika na srpski u dva prevoda romana Slika Dorijana Greja Oskara Vajlda: uporedna kritička analiza, Sreten Pantić, 21.04.2016.
 • Obrada leksičkih praznina u Velikom englesko-srpskom rečniku (2014): kritička analiza, Andrea Njegošević, 08.10.2015.
 • Leksičko polje glagolâ hodanja u engleskom jeziku i njihovo prevođenje na srpski, Karolina Lukač, 19.05.2015.
 • Prevođenje idioma u dva prevoda romana Nila Gejmana Neverwhere na srpski jezik: kritička analiza, Aleksandra Kovačević, 09.04.2015.
 • Sekundarna morfološka adaptacija računarskih anglicizama u srpskom jeziku, Jelena Babić, 30.09.2014.
 • Prevođenje verbalnog humora u seriji Crni guja sa engleskog jezika na srpski: kritička analiza, Slavko Despotović, 30.09.2014.
 • Anglicizmi u romanima modernih srpskih književnica mlađe generacije: formalna i sadržinska analiza, Slađana Aćimović, 04.10.2013.
 • Semantičko-pragmatički pseudoanglicizmi u srpskom jeziku, Marija Savić, 04.10.2013.
 • Englesko-srpski enciklopedijski rečnik američkih saveznih država: teorijski i praktični aspekt izrade, Milan Obradović, 25.09.2013.
 • Morfološka struktura reči u registru hemije u engleskom jeziku, Emilija Jovanović, 25.09.2013.
 • Leksičko polje glagola kuvanja u engleskom i srpskom jeziku: teorijski i praktički aspekt, Branka Bjeković, 25.09.2013.
 • Primarna i sekundarna morfosintaksička adaptacija anglicizama u prevedenoj književnosti za mlade žene, Aleksandra Kardoš, 18.09.2013.
 • Komunikacija na Fejsbuku o rijalit-pogramima: leksički uticaj engleskog jezika na srpski, Sonja Rodić, 18.09.2013.
 • Kritička analiza prevođenja dečje književnosti s engleskog jezika na srpski (na primerima romana Serija nesrećnih događaja), Sonja Hampelić, 18.09.2013.
 • Idiomi sa nazivima životinja u engleskom jeziku i njihovo prevođenje na srpski, Alma Ahmetović, 05.07.2013.
 • Lokativni prefiksi u engleskom jeziku: formalni i sadržinski aspekt, Milana Cvetić, 09.04.2013.
 • Lexical and Syntactic Aspects of Foreign News Reports on the Websites of the BBC and the RTS: a Comparative Analysis, Ivana Sremčević, 19.02.2013.
 • Metode ublažavanja u izveštajima britanske štampe o aferi Vikiliks, Tatjana Milosavljević, 22.12.2012.
 • Formalni i sadržinski aspekti fiksnih binoma u engleskom jeziku, Jovana Rupar, 02.10.2012.
 • Funkcije neverbalne komunikacije u američkoj televizijskoj seriji "Prijatelji", Ksenija Antunović, 13.09.2012.
 • Metaforički i metonimijski motivisane imeničke složenice u engleskom jeziku, Ivana Kovač, 13.09.2012.
 • Metaforički prenosi značenja u rečima koje izražavaju boje u engleskom jeziku, Sanja Marković, 09.07.2012.
 • Sufiksoidi- -logy i - graphy u engleskom jeziku-leksikološki i leksikografski aspekt, Slobodan Čarubrić, 05.06.2012.
 • Razumavanje anglicizama u specijalizovanim tinejdžerskim časopisima na srpskom jeziku, Višnja Jerković, 19.04.2012.
 • Diskursne ograde u dijalozima filmova na Engleskom jeziku: teoretski i praktični aspekt, Hana El Farra, 19.04.2012.
 • Prevođenje kolokacija u filmovima sa engleskog jezika na srpski, Tamara Borojević, 07.10.2010.
 • Uticaj engleskog jezika na srpski u komunikaciji na fejsbuku, Ivana Vlajković, 07.10.2010.
 • Prefiksi u novim rečima u engleskom jeziku: formalni i sadržinski aspekti, Kristina Vučetić, 07.10.2010.
 • Terminologija sportskog plesa u engleskom i srpskom jeziku: teorijski i praktični aspekt, Aleksandra Kolarić, 25.02.2010.
 • Upotreba anglicizama u ženskim modnim časopisima na srpskom jeziku: kritička analiza, Vera Janjatović, 25.02.2010.
 • Skraćivanje u novim rečima u engleskom jeziku, Vojislav Jovanović, 19.11.2009.
 • Poredbe u engleskom jeziku: strukturni i sadržinski aspekt, Ana Ivandekić, 19.11.2009.
 • Tvorbeni obrasci u ekonomskoj terminologiji na engleskom jeziku, Milka Marković, 20.02.2009.
 • Srpsko-engleski lažni parovi: teorijsko i praktični aspekti, Marijana Simić, 18.12.2008.
 • Dvosmislenost u naslovima britanskih dnevnih novina, Aleksandra Erić, 27.11.2008.
 • Analiza prevoda stručnog teksta na primeru zbirke eseja ,,Kreativne industrije", Tomislav Bukatarević, 27.11.2008.
 • Word formation processes in the names of cosmetic products in English, Svetlana Jerinić, 27.11.2008.
Vrh strane