prof. dr Radmila Bodrič

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date March 21, 2022

Predmeti

15DFO4 Rad sa darovitim u nastavi stranih jezika
15EJEJ30 Metodika nastave engleskog jezika 1
15EJEJ43 Metodika nastave engleskog jezika 2
15EJEJ60 Testiranje - metode i praksa
15EJEJ68 Metodika nastave engleskog jezika - metodička praksa
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM023 Refleksivna praksa u nastavi engleskog jezika
15EM026 Metodička praksa
15EM027 Studijsko istraživački rad
15MD024 Rad sa darovitima u nastavi stranih jezika
15SRKS013 Sistemi i standardi vrednovanja jezičkih kompetencija

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Analiza žanra asinhronih diskusionih foruma u nastavi engleskog jezika struke, Vesna Bulatović, 21.03.2022.

Master akademske studije drugog stepena

 • Motivacija za upravljanje razredom kod nastavnika engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, Marija Marković, 18.04.2024.
 • Stavovi nastavnika engleskog jezika prema obrazovnoj inkluziji i procena ličnih kompetencija za njenu realizaciju, Isidora Vuković, 04.07.2022.
 • Domaći zadatak kao podsticaj pri učenju engleskog jezika u trećem i četvrtom razredu osnovne škole, Nina Mustafić, 27.09.2021.
 • Stavovi nastavnika i učenika osnovnih škola u Srbiji prema upotrebi savremene tehnologije u nastavi engleskog jezika, Olivera Pribišić, 07.06.2021.
 • Strah od negativne evaluacije kod učenika engleskog jezika u srednjim školama, Sandra Stevandić, 28.09.2020.
 • Strah od govorenja u nastavi engleskog kao stranog jezika kod učenika šestog do osmog razreda osnovne škole, Dajana Ivković, 26.09.2019.
 • Upoređivanje metoda i tehnika u podučavanju engleskog kao stranog jezika u tradicionalnim i sinhronim onlajn učionicama, Ivana Nedić, 18.06.2019.
 • Kritička analiza udžbenika engleskog jezika New Building Bridges za učenike osnovnih škola od 5. do 8. razreda, Nataša Tomić, 05.06.2018.
 • Upotreba dramskih aktivnosti za podučavanje engleskog kao stranog jezika u osnovnoj školi (5-8 razred), Vladislava Grubor, 13.04.2018.
 • Multikulturno obrazovanje u SAD, Gorica Knežević, 28.08.2017.
 • Analiza aktivnosti iz udžbenika engleskog jezika prema Gardnerovom modelu višestrukih inteligencija, Violeta Popov, 07.02.2017.
 • Kreativni pristup nastavi gramatike engleskog jezika na nivoima A1 i A2, Radmila Dujić, 25.10.2016.
 • Stilovi učenja i pol među mladim adolescentima, Nikolina Knežević, 27.09.2016.
 • Upotreba autentičnih materijala u nastavi engleskog jezika na srednjoškolskom uzrastu, Vera Svirčev, 22.09.2016.
 • Upotreba gestova-ilustratora u podučavanju glagola radnje u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu, Dunja Šarić, 22.09.2016.
 • Uticaj video igara na učenje vokabulara Engleskog jezika kod dece uzrasta od 9 do 12 godina, Dragana Popović, 22.09.2016.
 • Analiza udžbenika iz engleskog jezika za sedmi razred, Jelena Kuzmančev, 22.09.2016.
 • Stavovi nastavnika prema upotrebi interaktivnih igara u osnovnoškolskoj nastavi engleskog jezika, Ivana Grujić, 09.09.2016.
 • Fejsbuk kao nastavno sredstvo u nastavi stranih jezika, Edina Kurtišević, 09.09.2016.
 • Upotreba mapa uma u nastavi engleskog jezika na srednjoškolskom uzrastu, Tatjana Jovanović, 24.06.2016.
 • Strategije učenja vokabulara engleskog stranog jezika kod učenika sedmog i osnog razreda osnovne škole, Dragana Đerman, 01.06.2016.
 • Proučavanje engleskog vokabulara na predškolskom uzrastu, Andrea Munjin, 10.02.2016.
 • Motivacija učenika ranog uzrasta kao bitan faktor u učenju engleskog kao stranog jezika, Jelena Pavićević, 10.02.2016.
 • Tehnike podučavanja vokabulara u nastavi engleskog jezika na osnovnoškolskom uzrastu, Ljiljana Šegan, 21.01.2016.
 • Motivacione tehnike u nastavi engleskog kao stranog jezika na osnovnoškolskom uzrastu, Jelena Jovanović, 07.09.2015.
 • Ideja i realizacija inkluzije sa fokusom na nastavi engleskog jezika u osnovnim školama u Novom Sadu, Katharina Peterke, 04.12.2014.
 • Mentorstvo u nastavi engleskog jezika, Dijana Kadić, 16.10.2014.
 • Afektivni faktori u učenju engleskog jezika kod odraslih, Martina Fečkeš, 03.10.2014.
 • Primena komunikativno-iskustvenog pristupa u usvajanju engleskog kao stranog jezika na predškolskom uzrastu, Jelena Blažević, 09.09.2014.
 • Kreativne uvodne aktivnosti na času engleskog jezika na srednjoškolskom uzrastu, Jelena Božić, 12.06.2014.
 • Primena vizuelnih sredstava u nastavi gramatike engleskog jezika na osnovnoškolskom nivou, Jelena Nedić, 29.04.2014.
 • Strah od govorenja u nastavi engleskog jezika kao stranog, Jelena Lazić, 26.03.2014.
 • Društvene mreže kao motivaciona strategija u nastavi engleskog jezika na osnovnoškolskom nivou, Jovana Dabović, 30.01.2014.
 • Kreativne aktivnosti i igra u nastavi engleskog kao stranog jezika sa učenicima uzrasta 8-9 godina, Jelena Javorac, 25.09.2013.
 • Nastava poslovnog engleskog: vrednovanje udžbenika In Company Elementary i ProFile Pre-intermediate, Ivana Marković, 28.06.2013.
 • Tehnike podučavanja gramatike engleskog jezika u osnovnim školama, Vesna Dejić, 11.03.2013.
 • "Uspešan input i anput u podučavanju dece engleskog jezka", Nina Kisin, 26.10.2012.
 • Razvoj dvojezičnosti kroz "CLIL":istraživanje zašto i kako program daje ili ne daje rezultate, Marijana Nikolić, 13.09.2012.
 • Metode i tehnike u nastavi prostog i trajnog sadašnjeg vremena i česte greške učenika, Slađana Mandić, 13.09.2012.
Vrh strane