prof. dr Nataša Milivojević

Redovni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date May 12, 2022

Predmeti

15EJEJ02 Objedinjene jezičke veštine 1
15EJEJ04 Uvod u anglističku lingvistiku
15EJEJ09 Objedinjene jezičke veštine 2
15EJEJ55 Engleski glagol 1
15EJEJ67 Engleski glagol 2
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM006 Glagolska semantika i glagolski vid
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM036 Lingvistika teksta i teorije intertekstualnosti
15EF115 Engleski glagol 1
15EF140 Engleski glagol 2
15EF2 Objedinjene jezičke veštine 1
15EF22 Objedinjene jezičke veštine 2
15EF9 Uvod u anglističku lingvistiku
15KSAP14 Studijsko istraživački rad
15KSAP21 Engleski jezik sa francuskim jezikom 2

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

  • Semantičko-sintaksički međuodnos faznog glagola i komplementa u engleskom i srpskom jeziku – kontrastivni pristup, Snežana Kljakić, 29.09.2020.

Master akademske studije drugog stepena

  • Kontrastivna analiza glagola inertne percepcije u srpskom i engleskom jeziku, Jelena Ćirić, 26.01.2018.
  • Značenje i funkcija latinskih glagolskih prefiksa u engleskom jeziku, Klara Dulka, 26.09.2016.
  • Iskazivanje teličnosti u engleskim fraznim glagolima i njihovi prevodnim ekvivalentima u srpskom, Milica Teovanović, 17.12.2015.
  • Teličnost fraznih glagola sa partikulom UP, DOWN i OUT njihovih prevodnih ekvivalenata u srpskom jeziku, Borivoje Petrović, 24.03.2014.
  • Iskazivanje teličnosti na nivou glagolske fraze u engleskom i srpskom jeziku – kontrastivna analiza, Jovana Marinković, 17.03.2014.
  • Kontrastivna analiza paralelnih značenja elemenata klase "P "u engleskom i srpskom jeziku, Slavica Ristić, 13.05.2013.
Vrh strane