prof. Stanko Vlaški

Vanredni profesor
Odsek za filozofiju
4853912
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date November 01, 2023

Predmeti

14PSPS033 Filozofija morala
14PSSF047 Uvod u filozofiju
15ZUZU065 Filozofija morala
15SRD52 Filozofija morala
15SCSC015 Uvod u filozofiju
15FD5 Transcendentalna i spekulativna filozofija
15FLFL008 Logika 1
15FLFL015 Transcedentalna filozofija
15FLFL024 Spekulativna filozofija
15FLFL055 Filozofija religije
15FM002 Filozofija religije
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

 • Pojam smrti Boga u filozofijama Hegela, Ničea i Bloha, Darko Spasojević, 09.04.2024.
 • Epistemologija recepcije filma s posebnim osvrtom na stvaralaštvo Ingmara Bergmana, David Menčik, 27.09.2023.
 • Hegelova recepcija Heraklitove dijalektičke misli, Uroš Kostić, 29.09.2022.
 • Filozofska odbrana propagande, Petar Škrbić, 12.07.2022.

Osnovne akademske studije prvog stepena

 • Marksova kritika Hegelovog poimanja države i njeni odjeci, Nikola Grubišić, 29.09.2022.
 • Uspon kapitalizma tumačen iz filozofsko-religijske perspektive sa osvrtom na Marksa i Vebera, Darko Spasojević, 15.06.2022.
 • Pojam morala kod Kanta i Šopenhauera, Aleksandra Cvetković, 17.09.2021.
 • Hrišćanski humanizam Erazma Roterdamskog, Mladen Nikšić, 20.07.2021.
 • Kantovo i Hegelovo shvatanje sistema filozofije, Marijana Bojić, 30.06.2021.
 • "Kriza evropske kulture i ideja slobode", Petar Škrbić, 12.03.2020.
 • Na putu ka Fihteovom pojmu delotvorne radnje, Robert Balog, 27.09.2019.
Vrh strane