doc. dr Nikola Tatalović

Docent
Odsek za filozofiju
4853912
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date November 01, 2023

Predmeti

15FD7 Filozofija egzistencije
15FLFL005 Uvod u filozofiju 2
15FLFL006 Uvod u filozofiju 1
15FLFL020 Filozofska terminologija
15FLFL033 Savremena filozofija 1
15FLFL043 Savremena filozofija 2
15FM010 Filozofski sistemi u savremenoj filozofiji
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Drhtanje realnog: opscenost transparentnog ili vrtoglavost zavodljivog, Bojan Grujić, 26.09.2022.
  • O Benjaminovim prevođenjima: jezik, umetnost i istorija, Luka Rudić, 12.09.2022.
  • Problem metafizike kod Hajdegera i Kanta, Hristina Banić, 25.10.2021.

Osnovne akademske studije prvog stepena

  • Kjerkegorove analize fenomena strepnje, Katarina Pavićević, 20.09.2023.
  • Derida: metafora i filozofija, Luka Rudić, 14.10.2021.
  • Iskustvo i iskušenje simulakruma: slučaj Bodrijar, Bojan Grujić, 27.09.2021.
  • Ničeovo čitanje patnje, Jovana Simić, 27.09.2021.
  • Ničeov koncept nihilizma, Nikola Vujadinović, 29.09.2016.
Vrh strane