prof. dr Una Popović

Vanredni profesor
Odsek za filozofiju
4853912
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date June 25, 2020

Predmeti

15FD16 Filozofija obrazovanja
15FD6 Filozofija Novog veka
15FLFL007 Filozofija Srednjeg veka
15FLFL011 Filozofija Novog veka
15FLFL012 Logika 2
15FLFL033 Savremena filozofija 1
15FLFL035 Filozofija prirode 1
15FLFL054 Filozofija matematike
15FM008 Filozofski sistemi Novog veka
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Mentorstvo

Doktorske akademske studije trećeg stepena

 • Uloga forme u estetici popularne muzike, Dušan Milenković, 16.03.2023.

Master akademske studije drugog stepena

 • Problem vizuelnih umetnosti: Kjerkegor i Benjamin, Vojislava Latinčić, 12.09.2022.
 • Clavis universalis kao oslobađanje značenja. Bruno i Lajbnic o beskonačnim mogućnostima saznanja, Aleksandar Ostojić, 22.10.2019.
 • Pojam apofantike u delima sv. Dionisija Areopagite i njegova transformacija kod sv. Tome Akvinskog, Kristina Todorović, 11.10.2019.
 • Bor i Hajzenberg: korespondencija i neodređenost Epistemološki problemi Kopenhagenške interpretacije kvantne fizike, Anja Cmiljanović, 30.10.2018.
 • Pedagogija kao oblikovanje društva: Tematizacija pedagoških problema kod Loka i Rusoa, Laura Rabitovski, 19.10.2018.
 • Iskustvo umetničkog dela u filozofiji Hajdegera i Benjamina, Miloš Miladinov, 08.09.2017.

Osnovne akademske studije prvog stepena

 • Renesansna etika: neopplatonizam i rađanje novog čoveka, Goran Vujkov, 14.10.2021.
 • Huserlova kritika nauke, Jelena Manojlović, 12.10.2021.
 • Dualizam duše i tela kao rezlutat upotrebe metodske sumnje u Dekarlovoj epistemologiji, Marina Jovanović, 28.09.2021.
 • Hajzenbergov superračunar: ogled o granicama identerminizma, Miloš Stojković, 21.09.2021.
 • Hajdegerova ideja fundaamentalne ontologije, Mirjana Đilas, 21.06.2021.
 • Hajdegerova kritika nauke i tehnike, Jovana Petković, 27.08.2020.
 • Lajbnic i Rasel: Logički osnovi metafizike, Uroš Kostić, 08.10.2019.
 • Lajbnicov pojam monade kao rešenje novovekovnog problema odnosa duše i tela, Miloš Kolarov, 26.09.2019.
 • Pojam ideje u engleskom empirizmu, Dragana Nikolić, 26.09.2019.
 • Indirektna komunikacija kao strategija autorstva: Seren Kjerkegor, Vojislava Latinčić, 13.09.2019.
 • Platonova kosmologija, Višnja Pješčić, 30.10.2018.
 • Đordano Bruno: Ars memoriae kao mnogostrukost jednog znanja, Aleksandar Ostojić, 12.10.2018.
 • Utemeljenje novovekovne metafizike u stavu Cogito ergo sum, Hristina Banić, 12.10.2018.
 • Saznanje i imenovanje Boga: sv. Dionizije Areopagit i sv. Toma Akvinski, Kristina Todorović, 05.10.2018.
 • Kartezijanska egologija ili metafizički dualizam? Dekartova filozofija u svetlu kasne sholastike, Veljko Miljković, 05.10.2018.
 • Sumnja u cogito u Dekartovoj filozofiji, Marko Pantić, 21.06.2018.
 • Pojam povesti u "Bitku i vremenu", Olivera Batić, 07.11.2017.
 • DEKARTOVA METODSKA SUMNJA KAO USLOV FILOZOFIJE, Danijela Tomić, 28.09.2017.
 • Pojam savesti u delu ''Bitak i vreme'', Ivan Damnjanović, 28.09.2017.
 • Problem utemeljenja Dekartove '' mathesis universalis'', Sanja Tasić, 07.10.2016.
 • Problem utemeljenja Dekartove mathesis universalis, Anja Cmiljanović, 07.10.2016.
 • Bekonova filozofija u svetlu nastanka moderne nauke, Aleksandar Rakić, 29.09.2016.
Vrh strane