doc. dr Nevena Jevtić

Docent
Odsek za filozofiju
021/485-3860
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date November 14, 2022

Predmeti

14PSPS034 Istorija filozofije
15SRD38 Istorija filozofije
15FD13 Filozofija rada
15FD9 Savremena filozofija marksizma
15FLFL003 Filozofija politike
15FLFL009 Etika 1
15FLFL013 Etika 2
15FLFL015 Transcedentalna filozofija
15FLFL024 Spekulativna filozofija
15FLFL036 Filozofija tehnike
15FLFL044 Filozofija prirode 2
15FM009 Filozofski sistemi nemačkog idealizma
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Marksizam i Reproduktivni Rad, Branislava Petrov, 30.09.2021.
  • Estetizacija nasilja u filozofskom radu Pola Virilja, Dušan Stanković, 30.09.2021.
  • Marksova kritika modernog društva, Dalibor Stefanovski, 24.09.2019.
  • Shvatanje magijskog umeća u renesansnoj filozofiji religije, Zorica Savić, 22.06.2018.
  • Poimanje filozofije religije kod Kanta i Fihtea, Stanko Pejić, 09.03.2018.

Osnovne akademske studije prvog stepena

  • Dijalektičnost iskustva: Iskustvo kao konstitutiv svesti u Hegelovoj filozofiji, Đorđe Bengin, 29.09.2023.
  • Mesto filozofije istorije u Hegelovom filozofskom sistemu, Violeta Nedić, 07.12.2018.
  • Hegelovo poimanje duha kao slobode, Stefan Kojović, 27.04.2018.
Vrh strane