prof. dr Nataša Milićević

Vanredni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date October 27, 2023

Predmeti

15EJEJ15 Gramatika engleskog jezika 3
15EJEJ22 Gramatika engleskog jezika 4
15EJEJ66 Objedinjene jezičke veštine 8
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM038 Eksperimentalna sintaksa
15EF134 Objedinjene jezičke veštine 8
15EF39 Gramatika engleskog jezika 3
15EF56 Gramatika engleskog jezika 4

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Uticaj sinkretizma na slaganje subjekta i predikata u broju na srpskom, Iva Dozet, 30.09.2021.
Vrh strane