doc. dr Marica Rajković

Docent
Odsek za filozofiju
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date November 14, 2021

Predmeti

14PSPS031 Estetika
15ZUZU051 Estetika
15INT9 Ginokritika i književni kanon
15KKKK40 Estetika 1
15KKKK48 Estetika 2
15PGPG045 Estetika
15RKRK67 Estetika
15RNRN053 Estetika
15SRD45 Filozofija kulture
15FD12 Filozofija umetnosti
15FLFL016 Estetika 1
15FLFL025 Estetika 2
15FLFL036 Filozofija tehnike
15FLFL053 Filozofija umetnosti
15FLFL055 Filozofija religije
15FM006 Filozofija umetnosti
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Definisanje videoigre: odnos videoigre prema formalnoj igri i mogućnost određenja videoigre kao forme umetnosti, Miloš Kolarov, 20.09.2022.
  • Ničeovo shvatanje kulture i večno vraćanje istog, Sanja Vlahović, 05.07.2022.
  • Moralna i vaspitna funkcija Platonove teorije umetnosti, Violeta Nedić, 28.09.2021.
  • Sartrovo razumevanje kljiževnosti i umetnosti, Anđelina Marčeta, 18.09.2020.
  • Od kritičke teorije do posthumanizma, Zoran Kandić, 24.09.2019.
  • Filosofija i znanje kao igra i kultura, Mihajlo Stamenković, 09.09.2019.

Osnovne akademske studije prvog stepena

  • Pojam muzike u antičkoj filozofiji sa osvrtom na pitagorejsko učenje, Vukana Macura, 18.09.2020.
  • Pojam umetnosti u Hegelovoj filozofiji, Jovana Drača, 12.02.2020.
  • Problem dramske umetnosti od antike do danas, Anđelina Marčeta, 22.02.2019.
  • Markuzeovo shvatanje tehnološke racionalnosti, Dušan Mladenović, 14.09.2018.
Vrh strane