prof. dr Danijela Prošić-Santovac

Vanredni profesor
Odsek za anglistiku
485-3852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date March 17, 2020

Predmeti

15EJEJ02 Objedinjene jezičke veštine 1
15EJEJ09 Objedinjene jezičke veštine 2
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM030 Nastava engleskog jezika na predškolskom i mlađem školskom uzrastu
15EM032 Glotodidaktički materijali u nastavi engleskog jezika

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

 • Motivacija i stav dece školskog uzrasta prema učenju engleskog jezika i upotreba aplikacija mobilnih igara za učenje jezika, Marija Šturanović, 24.11.2022.
 • Tradicionalne i savremene nastavne metode: Stavovi i praksa nastavnika, Branimir Antonić, 24.10.2016.
 • Upotreba lutkarskog pozorišta u proveri znanja učenika engleskog jezika na veoma ranom uzrastu, Ana Navratil, 30.09.2016.
 • Popularna kultura kao motivaciono sredstvo u srednjoj školi, Jelena Ćurčić, 30.09.2016.
 • Bajke u nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi: stavovi nastavnika, Katarina Srećković, 30.09.2016.
 • Pesme za decu u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu: Stavovi učenika, Danica Pavlović, 30.09.2016.
 • Pesme za decu u nastavi engleskog jezika u osnovnoj školi: stavovi nastavnika, Danijela Srećković, 01.07.2016.
 • Aktivnosti u nastavi engleskog jezika na ranom uzrastu u inkluzivnoj učionici, Snežana Šutić, 24.06.2016.
 • Motivacija učenika osnovnih škola u nastavi engleskog jezika, Jelena Tovarović, 25.09.2015.
 • Vizuelna nastavna sredstva u učenju vokabulara na ranom uzrastu, Beata Čaki, 12.06.2015.
 • Nasilje u bajci "Crvenkapa", Ivana Stamenković, 27.05.2015.
 • Strategije učenja jezika kod mlađih adolescenata koji uče engleski kao strani jezik, Smiljana Živkov, 06.02.2015.
Vrh strane