prof. dr Ana Halas Popović

Vanredni profesor
Odsek za anglistiku
4853852
Scientific Area Anglistika
Promotion Date April 24, 2020

Predmeti

15EJ001 Engleski jezik A2.1
15EJ005 Engleski jezik A2.2
15EJEJ02 Objedinjene jezičke veštine 1
15EJEJ09 Objedinjene jezičke veštine 2
15EJEJ30 Metodika nastave engleskog jezika 1
15EM001 Tehnika naučnog rada
15EM027 Studijsko istraživački rad
15EM032 Glotodidaktički materijali u nastavi engleskog jezika

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Deduktivni i induktivni pristup podučavanju gramatike u udžbenicima engleskog jezika za peti razred osnovne škole u Srbiji, Milanka Pavlović, 04.07.2022.
  • Elementi kulture u odabranim edicijama udžbenika za učenje engleskog jezika kao stranog, Danijela Cvjetićanin, 26.05.2022.
  • Upotreba autentičnih i neautentičnih audio i vizuelnih materijala u nastavi engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika u Vojvodini, Sara Milačić, 27.09.2021.
  • Podučavanje američke kulture u nastavi engleskog jezika kao stranog u privatnim školama stranih jezika u Srbiji, Sonja Masnikosa, 10.09.2020.
  • Upotreba maternjeg jezika učenika u nastavi engleskog kao stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole u Srbiji, Leonora Francišković, 21.09.2018.
  • Podučavanje kulture u nastavi engleskog jezika kao stranog u srednjim školama u Srbiji – pristupi, tehnike i stavovi nastavnika, Marija Ašćerić, 28.06.2018.
  • Pojmovne metafore u političkom diskursu engleskih i srpskih dnevnih novina, Svetlana Teofilović, 13.11.2017.
  • Metaforički i metonimijski obrasci u srpskim i engleskim idiomima sa nazivima delova tela, Katarina Cvetanović, 26.06.2017.
  • Motivacija i stavovi prema učenju engleskog jezika u gimnazijama i srednjim stručnim školama u Srbiji, Maja Stojanović, 17.05.2017.
Vrh strane