doc. dr Goran Rujević

Docent
Odsek za filozofiju
4853912
Scientific Area Filozofske nauke
Promotion Date November 01, 2020

Predmeti

14PSPS029 Uvod u logiku
15SRD44 Uvod u logiku
15SCSC020 Uvod u logiku
15FD20 Filozofija prirodnih nauka
15FLFL012 Logika 2
15FLFL017 Filozofija nauke
15FLFL044 Filozofija prirode 2
15FLFL045 Metodika nastave filozofije
15FM005 Filozofija matematike
15FM011 Metodika filozofske propedeutike
15FM012 Studijsko istraživački rad

Mentorstvo

Master akademske studije drugog stepena

  • Odnos pojedinca i zajednice prema Djuievom razumevanju obrazovanja, Srđan Simić, 21.06.2022.

Osnovne akademske studije prvog stepena

  • Uloga filozofskog čuđenja u savremenom obrazovanju i vaspoitanju, Zorica Matoš, 19.10.2023.
  • Vitgenštajn o izvesnosti, Katarina Grković, 21.10.2022.
  • Asimetričan odnos komplementarnosti među naukama, Aleksandra Nikolić, 26.04.2022.
  • Pojam istine u Poperovoj i Kunovoj filozofiji nauke, Stevan Švedić, 25.09.2021.
  • Karl Poper o nepouzdanosti induktivne metode u nauci, Kristina Kovačević, 21.09.2021.
Vrh strane