проф. др Снежана Смедеревац

Редовни професор
Одсек за психологију
485-3919
Научна областПсихологија
Датум избора 25. март 2011.

Предмети

14ДППС2Концептуалне основе психолошких дисциплина
14ДППС25Методи и модели у психологији личности
14ПСПС019Основи психологије личности
14ПСПС049Психологија личности
14ПСПС125Бихејвиорална генетика
14ПСПС5Процена личности
14ПСПСО05Основи хумане генетике
15ДФО14Методи и модели у психологији личности
15ЗУЗУ082Принципи процене личности
15ИНТ31Методи и модели у психологији личности
15МП015Принципи психолошког профилисања
15МП017Психологија индивидуалних разлика
15МП023Психологија насиља
15ПГПГ030Принципи процене личности
15СРД41Принципе процене личности
15СРДМ3Студијско истраживачки рад
15СРДМ6Психологија насиља

Библиографија

Радови у часописима

Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression

B. M. Dinić, S. Smederevac, Effects of HEXACO Traits and Experimental Provocation on Aggression, Zeitschrift für Psychologie, Vol. 227, No. 3, pp. 225 - 229, 2019

АуториБојана Динић и Снежана Смедеревац
Година2019
DOI10.1027/2151-2604/a000381
ЧасописZeitschrift für Psychologie
Волумен227
Број3
Страна од225
Страна до229

The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language.

J. Međedović, P. Čolović, B. M. Dinić, S. Smederevac, The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language., JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT, Vol. 101, No. 1, pp. 25 - 31, 2019

АуториJanko Međedović, Петар Чоловић, Бојана Динић и Снежана Смедеревац
Година2019
DOI10.1080/00223891.2017.1370426
ЧасописJOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT
Волумен101
Број1
Страна од25
Страна до31

When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories.

B. M. Dinić, S. Smederevac, When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories., PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, Vol. 134, pp. 314 - 320, 2018

АуториБојана Динић и Снежана Смедеревац
Година2018
DOI10.1016/j.paid.2018.06.028
ЧасописPERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
Волумен134
Страна од314
Страна до320

Менторство

Докторске академске студије трећег степена

 • Наследни и средински чиниоци когнитивних способности, Жељка Николашевић, 09.12.2016.
 • Ефекти социјалне претње и типа повратне информације на когнитивне пристрасности и социјалну анксиозност, Кристина Ранђеловић, 12.09.2016.
 • Ефекти диспозиционих и ситуационих чинилаца на агресивно понaшање, Бојана Динић, 26.12.2014.
 • Тражење сензација и сложеност стимулусног поља као чиниоци когнитивне ефикасности, Биљана Обрадовић, 07.06.2013.
 • Психолошки чиниоци разлика између подтипова поремећaја исхране, Душанка Ђуровић, 21.04.2011.

Мастер академске студије другог степена

 • Дисперзија зависности и особине личности из простора Великих пет као предиктори брачног задовољства, Милица Марјановић, 28.09.2016.
 • Корелација између различитих димензија личности ,модела BIG FIVE i LEXI, Милена Шоћ, 08.04.2016.
 • Релације димензија модела личности hеxaco мерење и ПиП hexaco упитником и димензија личности мерених упитником ВП+2, Татјана Ковач, 01.09.2015.
 • Димензије личности као предиктори породичног насиља, Милица Мићевић, 30.04.2015.
 • ,,Тражење сензација и ризично понашање у светлу наследних и срединских чинилаца’’, Милана Јованов, 02.10.2014.
 • Перцепција породичног окружења и школско постигнуће у светлу наследних и срединских чинилаца, Илија Миловановић, 18.09.2014.
 • Релације између агресивности и типова личности у простору Грејевог модела, Никола Радовановић, 23.06.2014.
 • Особине личности и атрибуциони стил као предиктори склоности ка самохендикепирању, Ивана Туран, 27.03.2014.
 • Пол ,старост и особине личности,самохендикепирање и нереалистички оптимизам као предиктори задовољства животом, Сандра Бијелић, 14.02.2014.
 • Латентна структура упитника МVQ и релација са димензијама упитника Великих 5+2, Марко Перуновић, 30.01.2014.
 • Релације базичних димензија личности и димензија радне етике, Татјана Драгановић, 21.12.2012.
 • Релације анксиозности индикатора фобије и панике са димензијама Грејовог модела личности, Ивана Тркуља, 30.08.2012.
 • Конструктна валидност УПА-С скале, Младен Думановић, 14.06.2012.
 • Структура релација димензија агресивности и особина личности према Грејовом моделу, Милица Вранић, 24.04.2012.
 • Релације ревидираног Грејовог модела личности и димензија личности из простора упитника В5+2, Оливера Ковачевић, 06.10.2011.
 • Могућности управљања импресијом на скалама упитника великих пет плус, Мирјана Стојановић, 30.09.2011.
 • Особине личности и задовољство послом код особа различитих занимања, Јелена Беркловић, 09.09.2011.
 • Разлике у самопроцени и процени познаника на димензијама упитника '' Великих Пет плус 2'', Сања Павић, 23.06.2011.
 • Типологија испитаника у простору димензија упитника Великих пет плус два и алтернативног петофакторског модела личности, Анђелија Симић, 23.06.2011.
 • Особине личности и задовољство животом као предиктори локуса контроле код старијих лица, Тајана Гашић, 23.06.2011.
 • Разлике између самопроцене и процене блиске особе према упитнику Великих пет плус два, Мирјана Обрадовић, 23.06.2011.
 • Релације Грејове ревидиране теорије осетљивости на поткрепљење и В 5 +2, Јована Црвени, 21.06.2011.
 • Релације димензија психопатије ,особина личности Алтернативног петофакторског модела и емоционалне регулације, Јована Остојић, 14.02.2011.
 • Релације ревидираног Грејовог модела личности ,скале тражења сензација и ризичних понашања, Иван Багљаш, 14.02.2011.
 • Димензије телегеновог модела личности и пол као предиктори димензија емоционалне компететности, Весна Чобрда, 24.12.2010.
 • Типологија запослених у хитној медицинској помоћи у простору особина личности и димензија реакција на стрес, Небојша Докмановић, 17.09.2010.
 • Особине личности и емоционалне саморегулације као предиктори пушачког понашања, Гордана Шаренац, 17.09.2010.
 • Факторска структура и метријске карактеристике операционализације реформулисаног Грејовог модела личности, Блаженка Котвашова, 18.05.2010.
 • Особине алтернативног Захермановог модела, пол, старост и образовање као предиктор селф-концепта, Маја Поповић, 02.03.2010.
 • Типолошки приступ у проучавању мерења конструкта психопатије и особина личности из Алтернативног петофакторског модела, Михаела Пралица, 18.12.2009.
 • Релације и разлике у когнитивно-конативним параметрима менталних способностима тенисера и фудбалера, Дина Јоксимовић, 03.11.2009.
 • Типолошки приступ проблему психопатије код делинквената, Зора Марјановић, 16.10.2009.
 • Типологија испитаника у заједничком простору особина личности и професионалних интересовања, Милена Кнежевић, 14.09.2009.
Врх стране