проф. др Петар Чоловић

Ванредни професор
Одсек за психологију
4853919
Научна областПсихологија
Датум избора 9. јануар 2018.

Предмети

14ДППС1Модели сазнања и објашњења у психологији
14ДППС10Психолингвистика са квантитативном лингвистиком
14ДППС25Методи и модели у психологији личности
14ДППС5Одабране теме савремене статистике
14ПСПС1Методологија психолошких истраживања
14ПСПСО01Експериментална истраживања у психологији
14ПСПСО07Корелациона истраживања у психологији
15ДФО14Методи и модели у психологији личности
15ИОП005Студијско истраживачки рад
15МП017Психологија индивидуалних разлика
15МП018Структуралне једначине

Библиографија

Радови у часописима

The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language.

J. Međedović, P. Čolović, B. M. Dinić, S. Smederevac, The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language., JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT, Vol. 101, No. 1, pp. 25 - 31, 2019

АуториJanko Međedović, Петар Чоловић, Бојана Динић и Снежана Смедеревац
Година2019
DOI10.1080/00223891.2017.1370426
ЧасописJOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT
Волумен101
Број1
Страна од25
Страна до31

Менторство

Мастер академске студије другог степена

 • Предиктивна моћ латентних профила и димензија личности, Марија Бојанић, 31.10.2018.
 • Разлике у структури темперамента по моделу Русалова и Трофимове међу различитим старосним групама, Анастасија Грујић, 31.10.2017.
 • Примена и валидација SAPA методологије на српском језику, Бојан Брановачки, 30.09.2016.
 • Генетички и средински чиниоци социјалне фобије и димензија избегавајућег понашања, Дина Фесл, 12.09.2016.
 • Полне разлике на димензијама темперамента модела Русалова и Трофимове, Ивана Даниловић, 31.05.2016.
 • Утицај пола,особина личности и селф концепта на бављење физичким активностима, Викторија Телеки, 02.10.2015.
 • Перцепција слике тела:релације са особинама личности ,селф-концептом и медијским утицајем на задовољство телом, Тереза Павличић, 02.10.2015.
 • Особине личности HEXACO модела, пол и старост као предиктори понашања, Бојана Шкорић, 30.09.2015.
 • Генерализовани анксиозни поремећај и димензије избегавајућег понашања :бихејвиорално -генетичка студија, Селка Садиковић, 30.09.2015.
 • Релације особина личности и карактеристика животног простора:самопроцена и процена од стране других, Инес Кричка, 30.09.2015.
 • Латентна структура простора другог реда и конвергентна валидност ИПИП симулације упитника MPQ, Ненад Влајков, 26.06.2015.
 • Релације између димензија темперамента модела Русалова и Трофимове и ризичних понашања., Наташа Опарница, 09.04.2015.
 • Релације између димензија структуре темперамента из простора упитника STQ-77 и димензија Алтернативног петофакторног модела, Маријана Ђукелић, 23.12.2014.
 • Факторска структура и метријске карактеристике упитника STQ-77, Сања Радуловић, 23.12.2014.
 • Упитник УОП-39: Психометријска својства на основу података прикупљених папир-оловка методом и САПА технологијпм, Никола Пауновић, 23.12.2014.
 • Релације пола, старости и димензије ХЕКСАКО модела са професионалним интересовањима ОРВИС упитник, Бојан Ћузовић, 23.10.2014.
 • „Димензије темперамента из упитника СТQ као предиктори анксиозних и афективних поремећаја“, Драгослава Васиљевић, 03.10.2014.
 • ,,Импулсивност: латентна структура и релације са димензијама реформулисане теорије осетљивости на поткрепљење”, Смиљана Јованов, 02.10.2014.
 • “Особине личности и животни догађаји код припадника затворске и опште популације”, Милан Ољача, 02.10.2014.
 • Стратегије самохендикепирања и особине личности као предикатори перфекционизма, Јелена Бранков, 07.04.2014.
 • Пол, старост и особине личности као предиктори професионалних интересовања мерених скалом процене ОРВИС, Маја Радошевић, 31.03.2014.
 • Особине личности селф-концепт и животни циљеви код студената друштвене, хуманистичке и природне оријентације, Анита Преочанин, 20.12.2013.
 • Разлике између типова личности у погледу непрофесионалних интересовања и животних циљева, Невена Буквић, 13.11.2013.
 • Самопроцена и процена од стране других на димензијама упитника "Великих пет плус два", Јелена Перишић, 11.07.2013.
 • Особине личности и стратегије самохендикепирања код спортиста и неспортиста, Никола Прпа, 11.07.2013.
 • Особине личности и пол као предиктори психолошког насиља, Ива Петровић, 08.03.2013.
Врх стране