Асистент са докторатом

2020.

- Немања Мићић, стављено на увид јавности у периоду: 10.01.2020. - 25.01.2020. (прилог)

2019.

- Срђан Орсић, стављено на увид јавности у периоду: 26.08.2019. - 09.09.2019.
- Златомир Гајић, стављено на увид јавности у периоду: 10.04.2019. - 25.04.2019.
- Небојша Влашкалић, стављено на увид јавности у периоду: 08.02.2019. - 23.02.2019.
- Јелена Марићевић, стављено на увид јавности у периоду: 29.01.2019. - 14.02.2019.

2018.

- Јелена Марићевић, стављено на увид јавности у периоду: 26.06.2018. - 12.07.2018.
- Ивана Пајић, стављено на увид јавности у периоду: 04.04.2018. - 19.04.2018.

2017.

- Ивана Иванић, стављено на увид јавности у периоду: 14.06.2017. - 29.06.2017.
- Стефан Нинковић, стављено на увид јавности у периоду: 07.06.2017. - 22.06.2017.
- Зузана Тирова, стављено на увид јавности у периоду:  27.3.2017. - 11.4.2017.

 

Врх стране