мср Јасна Капелан

Одбрана докторске дисертације ће се одржати 05.10.2017. у 12:30 у сали 114.

Кандидат: мср Јасна Капелан

Тема: Обрада синтагматских и парадигматских лексичких односа у настави енглеског језика
у осмом разреду основне школе: теоријски и практични аспекти

Комисија:
Проф. др Радмила Бодрич, Филозофски факултет, Нови Сад; председница
Проф. др Татјана Глушац, Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић”, Универзитет Унион, Београд
Проф. др Твртко Прћић, Филозофски факултет, Нови Сад; ментор

Врх стране