проф. др Адам Светлик

Редовни професор
Одсек за словакистику
485-3852
Научна областСловакистика
Датум избора 12. мај 2016.

Предмети

15ДФК13Књижевни правци у словачкој књижевности прве половине 20. века
15ДФК37Развој и структура жанрова у словачкој војвођанској књижевности
15ЗУЗУ12Књижевност Словака у Војводини
15СВ008Словачка постмодерна књижевност
15СВ011Студијско истраживачки рад
15СЈСЈ023Војвођанска словачка књижевност-методичке апликације
15СЛСЛ014Словачки књижевни реализам 1
15СЛСЛ018Словачки књижевни реализам 2
15СЛСЛ033Књижевност Словака у Војводини
15СЛСЛ040Словачка књижевност друге половине 20. века 1
15СЛСЛ044Поглавља из светске књижевности
15СЛСЛ045Словачка књижевна историја и критика
15СЛСЛ051Словачка књижевност друге половине 20. века 2

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Књижевна дела Душана Душека 90-их година XX века и прве деценије XXI века, Ана Лекар, 10.05.2017.
  • Постмодерни елементи у приповеткама и романима Душана Митане, Ана Миловановић, 21.09.2016.
  • Први светски рад у словачкој прози, Александар Ћирковић, 10.04.2014.
Врх стране