Золтан Гелер

Золтан Гелер, доцент

Контакт
Кабинет: 281
Број телефона: 021/485-3918
Е-адреса: zoltang@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • 2016 – Избор у звање доцента за ужу научну област Информатика у друштвеним и хуманистичким профилима, Одсек за медијске студије, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.
 • 2015 – Доктор рачунарских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду (naslov doktorske disertacije: „Role of Similarity Measures in Time Series Analysis“).
 • 2015 – Избор у звање стручног сарадника за ужу научну област Информатика, Одсек за медијске студије, ФФ,УНС.
 • 2014 – Овлашћени ЕЦДЛ испитивач, ФФ, УНС.
 • 2009 – Избор у звање асистента за ужу научну област Информатика, Одсек за медијске студије, ФФ, УНС.
 • 2008 – Сарадник у настави за ужу научну област Информатика, Одсек за медијске студије, ФФ, УНС.
 • 2008 – Дипломирани информатичар – мастер, ПМФ, УНС (наслов мастер рада: „Пример коришћења једне нерелационе базе података“).
 • 2006 – Постдипломац ангажован у настави за ужу научну област Информатика, Одсек за медијске студије, ФФ, УНС.
 • 2006 – Дипломирани информатичар, ПМФ,УНС (наслов дипломског рада: „Хеуристичка имплементација једне варијанте игре Го-моку „).

Наставни рад

 • Информатика
 • Информатичка писменост
 • Бесплатни софтверски алати
 • Увод у веб дизајн
 • Напредна информатичка писменост 1
 • Напредна информатичка писменост 2
 • Софтверски алати у писању научнихрадова

Научно-истраживачки рад

 • Вештачка интелигенција
 • Машинско учење
 • Data mining
 • Информатичка писменост
 • e-Learning

Библиографија (избор)

 • Zoltan Geler, Vladimir Kurbalija, Miloš Radovanović, Mirjana Ivanović. (2016).Comparison of different weighting schemes for the kNN classifier on time-series data, Knowledge and Information Systems, Springer London, 48(2):331-378, ISSN: 0219-1377, DOI: 10.1007/s10115-015-0881-0.
 • Vladimir Kurbalija, Miloš Radovanović, Zoltan Geler, Mirjana Ivanović. (2014). The influence of global constraints on similarity measures for time-series databases. Knowledge-Based Systems 56:49-67, ISSN: 0950-7051,DOI: 10.1016/j.knosys.2013.10.021
 • Vladimir Kurbalija, Mirjana Ivanović, Miloš Radovanović, Zoltan Geler, Weihui Dai, Weidong Zhao. (2018). Emotion perception and recognition: An exploration of cultural differences and similarities. Cognitive Systems Research, 52(2018): 103-116, ISSN 1389-0417, DOI: 10.1016/j.cogsys.2018.06.009
 • Vladimir Kurbalija, Mirjana Ivanović, Zoltan Geler, Miloš Radovanović. (2018). Two Faces of the Framework for Analysis and Prediction, Part 2 - Research. Information Technology and Control 47(3): 489-502, ISSN: 1392-124X (print), 2335-884X (online), DOI: 10.5755/j01.itc.47.3.18747
 • Vladimir Kurbalija, Mirjana Ivanović, Zoltan Geler, Miloš Radovanović. (2018). Two Faces of the Framework for Analysis and Prediction, Part 1 - Education. Information Technology and Control 47(2): 249-261, ISSN: 1392-124X (print), 2335-884X (online), DOI: 10.5755/j01.itc.47.2.18746
 • Dejan Mitrović, Mirjana Ivanović, Zoltan Geler. (2014). Agent-based distributed computing for dynamic networks. Information Technology and Control 43(1): 88-97, ISSN: 1392-124X (print), 2335-884X (online), DOI:10.5755/j01.itc.43.1.4588

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране