Бранкица Драшковић

Бранкица Драшковић, доценткиња

Контакт
Кабинет: 280
E-адреса: brankica.draskovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Диплому доктора наука о драмским уметностима из области студија медија стекла 2016. на Факултету драмских уметности у Београду. Магистрирала лингвистику на Филозофском факултету у Новом Саду 2009. године, на коме је завршила и специјалистичке студије. Дипломирала 1998. године на Факултету политичких наука у Београду, смер Новинарство. Запослена је на Филозофском факултету у Новом Саду од 2005. године и у раду Одсека за медијске студије учествовала је од његовог оснивања уносећи у наставу на стручним предметима своје богато професионално искуство.Током вишегодишње новинарске каријере била је ангажована у бројним медијским кућама (штампа, радио, телевизија) на различитим позицијама: репортерка, уредница, водитељка, сценаристкиња. У последњој деценији ауторски потписује и продуцира документарне филмове и репортаже. Вишеструко је награђивана на фестивалима за филмове Мешкарке, Боyе: Први прави женски звук, Маске. За професионални рад у новинарству добитница награде европске организације регионалних ТВ станица "Цирком 2016.“ Председница је Удружење грађана за културу, медије и друштвена питања „Контраплан“ и чланица Независног друштва новинара Војводине.

Наставни рад
Основи аудио-визуелног изражавања
Телевизијско новинарство
Документарна репортажа
Медији и култура сећања
Медијски жанрови популарне културе
Новинарски жанрови 2

Научно-истраживачки рад
У научно-истраживачком раду опредељена ка областима медијских студија и студија културе унутар којих се бави савременим трендовима у новинарству, визуелним елементима телевизијског извештавања, анализом медијског дискурса и жанрова популарне културе, улогом медија у култури сећања. До сада је учествовала у великом броју домаћих и међународних конференција, као и у пет научноистраживачких пројеката које су подржали Министарство просвете и науке Републике Србије, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој и Регионални програм за промоцију истраживања у друштвеним наукама Универзитета у Фрибургу, Швајцарска. Чланица два научна удружења: Друштва за примењену лингвистику и European Communication Research and Education Association (ECREA).

Библиографија (избор)
- Drašković, B.(2018), Srpsko-hrvatska kulturna saradnja u medijskom diskursu.  Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga  XLIII-2: 95-109
- Kleut,J, Drašković, B. (2017) Vizuelne reprezentacije izbeglica na „Balkanskoj ruti“ u medijima u Srbiji. Godišnjak Filozofskog fakulteta  u Novom Sadu, Knjiga XLII-2 (str. 165-183)
- Drašković, B (2017), Jaz između teorije i prakse u obrazovanju novinara, CM Časopis za upravljanje komuniciranjem Br.41, str. Novi Sad: Institut za  Novi Sad: Institut za usmeravanje komunikacija, Beograd : Fakultet političkih nauka
- Drašković,B (2014). Nacionalistički  diskurs  i  predstave  o drugom u komentarima čitalaca onlajn izdanja Blica i Jutarnjeg lista. U: Valić Nedeljković, D., Sremac, S., Knežević, N., Gruhonjić, D. (ur.), Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu (str. 341-361). Novi Sad: Odsek za medijske studije Filozofski fakultet
- Drašković, B, Kleut, J(2012). Televizijska publika u digitalnoj eri: istraživačke perspektive.Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, br. 135: 217–232.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране