Центар за биоетику

Центар за биоетику организациони је део Одсека за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду.

Под окриљем Центра за биоетику реализују се различити видови активности:

1.         научно-истраживачка делатност
2.         успостављање референтне научне инфраструктуре
3.         едукација
4.         издавачка делатност
5.         међународна сарадња

Координатор Центра за биоетику је проф. др Жељко Калуђеровић.

Активности Центра за биоетику
26.02.2020. - Трибина Центра под називом "Право на умирање", 20.03.2020. године у 13:30
29.01.2020. - Одржана годишња скупштина Биоетичког друштва Србије

 

 

Врх стране