Социологија у социјалној заштити

На студијски програм мастер академских студија Социологија у социјалној заштити могу се уписати лица која су завршила основне академске студије из области социологије, обима 240 ЕСПБ.

Циљеви студијског програма:
Циљ мастерских академских студија социологије у области социјалне заштите је стицање формалних и садржинских компетенција за рад у установама социјалне заштите и социјалне сигурности у областима и делатностима планирања и развоја на нивоу локалне заједнице, органа локалне самоуправе, обласним, покрајинским и републичким институцијама. Такође, циљ је и оспособљавање за даље усавршавање за рад у научним и истраживачким институцијама.

Исходи студијског програма:
Самостално планирање програма и активности у областима социјалне заштите, социјалне сигурности и политике; конципирање политике и планирање стратегија развоја у области социјалне заштите и социјалне сигурности; самостално пројектовање и спровођење одговарајућих истраживања у областима социјалне заштите, социјалне сигурности и политике; извођење теоријске наставе у средњим школама и практичне наставе на високим школама струковних студија и на високошколским образовним институцијама; самосталан рад у организацијама друштвених делатности, државној управи и администрацији свих нивоа, медијима, политичким и невладиним организацијама; рад у научноистраживачкој делатности и писање стручних и научних радова под менторством.

 

Врх стране