Распоред

Модули

Српски језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Српска књижевност и језик
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Компаративна књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Енглески језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Немачки језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Руски језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Мађарски језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Словачки језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Русински језик и књижевност
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Италијански језик, књижевност и култура
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

Шпански језик, књижевност и култура
Распоред предавања за летњи семестар 2023/24.
Распоред предавања за зимски семестар 2023/24. (1. и 2. година)

 

Врх стране