Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење (2015, 2021)

Стручни назив: Мастер преводилац

Студијски програм 2021
      Структура студијског програма
      Спецификација предмета

Студијски програм 2015
Структура студијског програма
Спецификација предмета

Врх стране