Sociologija u socijalnoj zaštiti

Na studijski program master akademskih studija Sociologija u socijalnoj zaštiti mogu se upisati lica koja su završila osnovne akademske studije iz oblasti sociologije, obima 240 ESPB.

Ciljevi studijskog programa:
Cilj masterskih akademskih studija sociologije u oblasti socijalne zaštite je sticanje formalnih i sadržinskih kompetencija za rad u ustanovama socijalne zaštite i socijalne sigurnosti u oblastima i delatnostima planiranja i razvoja na nivou lokalne zajednice, organa lokalne samouprave, oblasnim, pokrajinskim i republičkim institucijama. Takođe, cilj je i osposobljavanje za dalje usavršavanje za rad u naučnim i istraživačkim institucijama.

Ishodi studijskog programa:
Samostalno planiranje programa i aktivnosti u oblastima socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i politike; koncipiranje politike i planiranje strategija razvoja u oblasti socijalne zaštite i socijalne sigurnosti; samostalno projektovanje i sprovođenje odgovarajućih istraživanja u oblastima socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i politike; izvođenje teorijske nastave u srednjim školama i praktične nastave na visokim školama strukovnih studija i na visokoškolskim obrazovnim institucijama; samostalan rad u organizacijama društvenih delatnosti, državnoj upravi i administraciji svih nivoa, medijima, političkim i nevladinim organizacijama; rad u naučnoistraživačkoj delatnosti i pisanje stručnih i naučnih radova pod mentorstvom.

 

Vrh strane