Socijalni rad (2015)

Stručni naziv: Diplomirani socijalni radnik

Studijski program
      Struktura studijskog programa
      Specifikacija predmeta

      Curriculum - Social Work (prevedeno na engleski)

Kontakt informacije
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 3917

 

Vrh strane