Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (2015)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program
     Engleski sa drugom stranom filologijom (nemački)


     Engleski sa drugom stranom filologijom (ruski)


     Engleski sa drugom stranom filologijom (francuski)
      Specifikacija predmeta

     Curriculum - English Language and Literature with Another Foreign Philology (prevedeno na engleski)
                     - german
                     - russian
                     - french

Kontakt informacije
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52

 

Vrh strane