Obrasci za prijavu doktorske disertacije

Prijava doktorske disertacije
Lični podaci kandidata
Saglasnost mentora
Izveštaj o podobnosti teme
Izveštaj o oceni doktorske disertacije
Naslov rada
Ključna dokumentacijska informacija

VAŽNO:
Mole se doktorandi da pri predaji doktorske disertacije (u štampanoj i elektronskoj formi, u pdf ili zip formatu), posebno obrate pažnju na naslovnu stranu (obrazac 5) i ključnu dokumentacijsku informaciju (obrazac 5a), koje propisuje član 20 Pravila doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu. Nepotpuna dokumentacija biće vraćena kandidatima, što će usporiti proces odbrane teze.

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/292/FestivalNaukeUnverzitetKampus-BLU_204.JPG
Vrh strane