Početna >
Konkurs za dodelu privremenog smeštaja
u Domu za nastavno-naučni podmladak UNS-a

Zahtevi i popunjeni obrasci sa potrebnom dokumentacijom podnose se Komisiji Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića br. 5, soba br. 401/IV, od 16. do 23. januara 2009. godine u vremenu od 8,00-14,00 časova.

Tekst konkursa (pdf)
Obrazac uz prijavu za konkurs (doc)

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu