Početna >
Grad Pariz poziva istraživače

Skupština grada Pariza raspisuje konkurs za dodelu 80 grantova u 2009. godini za istraživače iz inostranstva, postdoktorante i istraživače sa višim zvanjima.

Na konkurs se mogu javiti istraživači iz svih naučnih diciplina.

Rok za prijavu je 15. april 2009. Sve prijave se dostavljaju preko Interneta.

Za detaljnije informacije posetite sajt:
http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=9105&document_type_id=5&document_id=65213&portlet_id=22098

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu