Početna >
Info dani FP7 - Ljudi i EURAXESS

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije organizuje INFO DAN o 7. Okvirnom programu Evropske unije (FP7) sa posebnim osvrtom na oblast

LJUDI (People) i EURAXESS program mobilnosti istraživača

Info dan se održava u PONEDELJAK, 18. maja 2009. godine u Svečanoj sali na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, (Trg Dositeja Obradovića 6) sa početkom u 10:00 časova.

Pored prezentacija o 7. Okvirnom programu i otvorenim pozivima za oblast LJUDI (akcenat na mogućnost jačanja između nauke i privrede), Ministarstvo će predstaviti i programe kroz koje pruža podršku našim istraživačima, kao i mogućnosti za mobilnost naših istraživača u Evropi i Srbiji.

Pozivamo predstavnike naučno-istraživačke javnosti i malih i srednjih preduzeća da prisustvuju ovom informativnom skupu i upoznaju se sa aktuelnostima bez obzira da li već imaju iskustvo u Okvirnim programima Evropske unije, ili tek nameravaju da učestvuju u njima.

Raspored održavanja Info dana:
Kragujevac, 13. maja 2009. godine (sreda), Svečana sala Rektorata (Jovana Cvijića b.b 6, 34000 Kragujevac), sa početkom u 10:00h.
Niš, 14. maja 2009. godine (četvrtak), Svečana sala Rektorata (Univerzitetski trg 2, 18000 Niš)
Beograd, 15. maja 2009. godine (petak), Svečana sala Građevinskog fakulteta u Beogradu (Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd), sa početkom u 10:00h.
Novi Sad, 18. maja 2009. godine (ponedeljak), Svečana sala na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad) sa početkom u 10:00h.

Radni program za Novi Sad

10,00-10,10 Pozdravna reč
10.10-10.30 Prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra i Nacionalni koordinator za FP7
10.30-10.45 Učešće Srbije u Sedmom okvirnom programu
                  Prof. dr Nada Dragović, pomoćnik ministra
                  Programi MNTR za podrška istraživačima
10,45-11,00 Nada Milošević, Nacionalna kontakt osoba za oblast LJUDI
                  Program LJUDI i otvoreni pozivi
11,00-11,20 Prof. dr Miroslav Trajanović, ekspert u Programskom komitetu EU za oblast LJUDI
                  Radni program PEOPLE za 2010. godinu
11,20-11,30 Pauza za kafu
11,30-11,45 Marija Šola, Nacionalna kontakt osoba za finansije
                  Uloga komorskog sistema u procesu evropskih integracija
11,45-12,00 Jelena Kolić, Konsultativni biro za međunarodne integracije, MNTR
                  Aktivnosti Biroa (prošle, planirane) i pomoć istraživačima
12.00-12.10 Nataša Kecman, Privredna komora Srbije
                  Uloga komorskog sistema u procesu evropskih integracija
12,10-12,20 Dragica Koldžin, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
                  Sufinansiranje tehničke pripreme i mobilnosti istraživača u pripremi projekata y
12,20-12,40 Prof. dr Miroslav Trajanović, ekspert u Programskom komitetu EU za oblast LJUDI
                  Mobilnost istraživača u Evropi i Srbiji
12,40-13,00 Milan Zdravković, EURAXESS u Srbiji, www.euraxess.rs
13,00-13,30 Pitanja, odgovori i diskusija


 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu