Početna >
Stipendije Fondacije Konrad Adenauer za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj

Fondacija Konrad Adenauer jedna je od šest fondacija u Saveznoj Republici Nemačkoj. U svom političkom radu, kako u Nemačkoj tako i u inostranstvu vezuje se za ideje ličnosti po kojoj je dobila ime, Konradu Adenaueru, prvom kancelaru SR Nemačke, a time i za ideje hrišćanske demokratije.

Ostvarivanje ljudskih prava, konsolidovanje pravne države, unapređivanje mladog, demokratski orijentisanog političkog podmlatka neki su od osnovnih smernica delovanja Fondacije Konrad Adenauer.

Stipendiranje mladih, nadarenih studenata čini jedan bitan segment u okviru naših delatnosti.

Fondacija Konrad Adenauer stoga dodeljuje stipendije mladim, politički angažovanim studentima za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj.

Rok za dostavu dokumentacije je do 03. aprila 2009. godine.

Blize informacije kao i prijavna dokumentacija za konkurs nalaze se u prilogu.

Za sve dodatne informacije i eventualna pitanja stojim Vam na raspolaganju na sledećim brojevima telefona: 011/3285 209, 3285 210, 3285 211 ili mail: pesic at kas-bg.com
www.kas.de/belgrad

Stipendija za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj - konkurs

Fondacija Konrad Adenauer po treći put raspisuje konkurs za dodelu stipendije za postdiplomske i doktorske studije u SR Nemačkoj za 2010 godinu.

Stipendija obuhvata i šestomesečni kurs nemackog jezika na Goethe Institutu u Mannheim-u i to u periodu od:
aprila 2010 - oktobra 2010 godine, od oktobra 2010 godine sledi pocetak izabranih studija.

OPŠTI USLOVI SU:
1. Završene osnovne studije u trajanju od 4 godine i položen diplomski rad
2. Prosek na osnovnim studijama 8,5 i viši
3. Lične sposobnosti
4. Političke, odnosno socijalne aktivnosti
5. Spremnost na povratak u zemlju nakon okončanih studija u SR Nemačkoj
6. Poznavanje nemačkog jezika – polozen test ZD do odlaska na studije

Kandidat ne sme biti stariji od 30 godina u trenutku kandidovanja za stipendiju.

Visina stipendije za postdiplomske studije iznosi 750 eura, a za doktorske studije 920 eura .

NEĆE SE PRUZATI POMOĆ U OBRAZOVANJU LEKARA SPECIJALISTA HUMANE MEDICINE, STOMATOLOGIJE, VETERINE NITI ZA STUDIJE NA STRUČNIM VISOKIM ŠKOLAMA.

U prilogu Vam dostavljamo listu sa neophodnom dokumentacijom i prijavne formulare koji se popunjavaju na NEMAČKOM JEZIKU.

Dokumentacija se prevodi na nemački jezik i overava od strane sudskog tumača za nemački jezik.
Dokumentacija se dostavlja lično ili poštom na našu adresu do 03.aprila 2009.
Prijavni formular (doc)

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA:

Stipendija za postdiplomske studije:
1. Pažljivo popunjene i potpisane prijave kandidata na nemackom jeziku,
2. Detaljna biografija kandidata na nemačkom jeziku,
3. Fotokopija svedocanstava sa ocenama polozenih ispita i svedočanstavo o polozenom diplomskom radu na fakultetu
fotokopija originalnog i overenog prevoda na nemacki jezik,
4. Potvrda o naucno istrazivackom radu – (vrsta, opseg i vremensko trajanje - ukoliko ga ima) prevod originala na nemacki jezik,
5. Preporuka profesora univerziteta o stručnim kvalifikaicjama kandidata na nemackom jeziku,
6. Detaljan opis i obrazlozenje zeljenog studijskog programa na nemackom jeziku,
7. 2 fotografije (novijeg datuma),
8.ukoliko je kandidat u braku: kopija venčanog lista zvanično overena i prevedena na nemacki jezik,

Stipendija za doktorske studije:
1. Prilikom prijavljivanja za stipendiju za sticanje doktorskog zvanja potrebno je, pored svega što se prilaže prilikom prijavljivanja za stipendiju za postdiplomske studije , priložiti i sledeće:
2. Fotokopije svih svedočanstava sa fakulteta sa navedenim ocenama (overene); ako su svedočanstva na stranom jeziku, takođe mora biti priložena i overena kopija prevoda na nemački;
3. Potvrda fakulteta o ispunjavanju uslova za sticanje doktorskog zvanja na nemackom jeziku,
4. Opširno obrazloženje disertacije (opis teme, opis planiranog metodskog postupka, plan rada i vremenski plan) na nemačkom jeziku,
5. Preporuka mentora zu ocenu planirane disertacije, naučne kvalifikacije kandidata i njegove lične podobnosti na nemackom jeziku,
6. Preporuka još jednog profesora univerziteta uz ocenu naučnih kvalifikacija kandidata na nemackom jeziku

Originali svedocanstava i prevoda ostaju u vlasnistvu kandidata.

S poštovanjem,
Katarina Pešić
Koordinator projekta
Fondacija Konrad Adenauer
Predstavništvo Beograd

 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu