Početna >
DAAD istraživačka stipendija

Istraživačka praksa u Nemačkoj za studente i diplomirane studente iz Srbije

DAAD je raspisao drugi put konkurs za istraživačku stipendiju tokom poslednjeg meseca na osnovu novih odobrenih sredstava. Ovom prilikom diplomirani studenti, kao i studenti treće akademske godine (prirodnih i tehničkih nauka) imaju mogućnost da urade praksu u trajanju od jednog do tri meseca na nekoj visokoškolskoj instituciji u Nemačkoj.

Bliže informacije o uslovima i načinu konkurisanja mogu se naći na DAAD sajtu:

http://www.daad.de/miniwebs/icbelgrad/sr/10445/index.html

Konkurs je otvoren do 30. maja 2009. god.
Dokumantacija se podnosi na nemačkom (poželjno) ili engleskom jeziku.

© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu