Početna >

Predavanja doc. dr Katarine Ženjuhove,
sa Filozofskog fakulteta Univerziteta sv. Ćirila i Metodija u Trnavi

 

Doc. dr Katarina Ženjuhova, šef Katedre za slovački jezik i književnost sa Filozofskog fakulteta Univerziteta sv. Ćirila i Metodija u Trnavi, održaće u četvrtak 28. marta 2019. u 10:00 u Svečanoj sali Filozofskog fakulteta (114) predavanja na temu: Samo Cambel - slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy (Samo Cambel – slovački lingvista (ne sasvim) poznat) i Jozef Ignác Bajza a jeho miesto v dejinách slovenskej kultúry (medzi jazykovedou, literatúrou a folklórom)(Jozef Ignac Bajza i njegovo mesto u istoriji slovačke kulture (između lingvistike, književnosti i folklora)).

Docentkinja Ženjuhova na našem fakultetu gostuje u okviru programa Erazmus +.

Dobrodošli. 

 
© 2007. Filozofski fakultet u Novom Sadu